สุโขทัย-เทศบาลสวรรคโลกส่งเสริมกิจกรรมแพทย์แผนไทยสำหรับผู้สูงอายุ

สุโขทัย-เทศบาลสวรรคโลกส่งเสริมกิจกรรมแพทย์แผนไทยสำหรับผู้สูงอายุ

นายสมเกียรติ ลิมปะพันธุ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสวรรคโลก เป็นประธานเปิดกิจกรรมแพทย์แผนไทยสำหรับผู้สูงอายุ ตามโครงการศูนย์คุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 โดยกิจกรรมครั้งนี้มีผู้สูงอายุเข้าร่วม ทั้ง 11 ชุมชนในเขตเทศบาลฯ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข (วัดสวรรคาราม) ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ระหว่างวันที่ 10-14 กรกฎาคม 2566 เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้เรื่องการส่งเสริมคุณภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย และการทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร สมุนไพรแช่เท้าเพื่อสุขภาพ และยังให้ผู้สูงอายุสามารถนำสมุนไพรในท้องถิ่นมาดูแลสุขภาพของตนเองและสร้างรายได้ได้

นอกจากจะเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมส่วนรวมในชุมชนและเทศบาลฯด้วยกัน และสามารถต่อยอดการสร้างรายได้ในครัวเรือนชุมชน และชุมชนต้นแบบ ในการปลูกพืชสมุนไพรใช้ในครัวเรือนและการปลูกเพื่อสร้างรายได้เสริมและการสร้างกลุ่มงานกระจายรายได้สู่ชุมชนอีกทางหนึ่ง เช่น“สมุนไพรแช่เท้าเพื่อสุขภาพ” ในกิจกรรมครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการ ผ่อนคลายเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุทั้ง 11 ชุมชนเทศบาลเมืองสวรรคโลกแล้ว ยังเป็นการทำกิจกรรมร่วมกลุ่มของชุมชนเข็มแข็ง ต่อยอดการสร้างรายได้ การเป็นชุมชนต้นแบบ ด้วยสมุนไพรแช่เท้าเพื่อสุขภาพ โดยเฉพาะอวัยะวะเท้าเราถือเป็นรากฐานสำคัญของร่างกาย

เพราะเราใช้เท้าในการทำกิจวัตรประจำวัน ทั้งการยืน การเดิน การวิ่ง ไปจนถึงกิจกรรมมากมายที่ต้องอาศัยการเคลื่อนที่ เท้าจึงเปรียบเสมือนส่วนสำคัญ ยิ่งผู้สูงอายุจะประสบปัญหาสุขภาพเท้าและส่วนขาและหัวเข่ามาก รวมทั้งปัญหากลิ่นเท้าไม่พึงประสงค์ จะเห็นได้ว่าแพทย์แผนโบราณให้ความสำคัญกับการดูแลเท้ามาก เพราะรากฐานของร่างกายส่วนนี้เชื่อมอยู่กับปลายประสาทสมองและเส้นประสาทส่วนอื่นๆ เมื่อรากฐานสุขภาพดีก็จะส่งผลให้ร่างกายมีสุขภาพที่ดีไปด้วย ซึ่งหนึ่งวิธีที่สามารถช่วยได้คือการแช่เท้าด้วยสมุนไพรนั้นเอง

 

สุริยา ด้วงมา จ.สุโขทัย 081-2844862

 

Related posts