รพ.สิริกิติ์ฯ แถลงข่าวกิจกรรม เดิน-วิ่งการกุศล มินิมาราธอน RUN FOR HEART ครั้งที่ 16

รพ.สิริกิติ์ฯ แถลงข่าวกิจกรรม เดิน-วิ่งการกุศล มินิมาราธอน RUN FOR HEART ครั้งที่ 16

https://youtu.be/YqJMGe4vlec

ที่ห้องโถง อาคารตรวจโรคผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พลเรือตรี กิตตินันท์ งามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ จัดให้มีการแถลงข่าวกิจกรรม เดิน-วิ่ง การกุศล มินิมาราธอน ครั้งที่ 16 ประจำปี 2566 (RUN FOR HEART) “หัวใจของนักวิ่ง รักษาหัวใจของผู้ป่วย” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง ในวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2566 เพื่อเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมาหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม และนำรายได้สมทบทุน จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ปรับปรุงสถานที่หอผู่ป่วยวิกฤตหัวใจและหลอดเลือด โดยมีคณะกรรมการจัดกิจกรรม ฯ ร่วมแถลงข่าวการจัดกิจกรรมในครั้งนี้


สำหรับ การรับสมัครเข้าแข่งขันและร่วมกิจกรรมในปีนี้ ใช้วิธีการสมัครทางออนไลน์ทั้งระบบ เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีมาตรฐาน โดยเปิดรับสมัครมาตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2566 ผ่านช่องทางออนไลน์ใน website Thai RUN.Com ปัจจุบัน มีผู้สมัครเข้ามาอย่างต่อเนื่องแต่ยังไม่มากเช่นปีก่อนๆ จึงขอเชิญชวนทุกท่านได้เข้าร่วมกิจกรรม โดยสามารถสอบถามรายละเอียดที่ Facebook SRK run for heart 2023 และจะเปิดรับสมัครไปจนกว่าจะเต็มจำนวนที่กำหนดไว้ไม่เกิน 3,000 คน แต่หากมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าที่ได้กำหนดไว้ จะมีช่องทางเพิ่มเติมในการบริหารจัดการในโอกาสต่อไป


สำหรับกิจกรรม แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ วิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กม. ค่าสมัคร 600 บาท โดยแบ่งเป็น ประเภทชายและหญิง เป็นกลุ่มอายุ 6 กลุ่ม คือ รุ่นอายุ ไม่เกิน 18 ปี รุ่นอายุ 18- 29 ปี รุ่นอายุ 30-39 ปี รุ่นอายุ 40-49 ปี รุ่นอายุ 50-59 ปี และรุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป โดยมีรางวัลชนะเลิศ OVERALL ชาย – หญิง รับถ้วยพระราชทาน ฯ พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท แต่ไม่มีสิทธิ์รับถ้วยตามกลุ่มอายุ สำหรับลำดับที่ 1 – 5 ทุกกลุ่มอายุ รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัลพิเศษ ลำดับที่ 1 – 3 ทุกกลุ่มอายุ (1,000-500-500 บาท)

นักกีฬาวิ่งเข้าเส้นชัยทุกคน จะได้รับเหรียญรางวัลประเภทการเข้าร่วมกิจกรรม ส่วนที่ไม่มีการแข่งขัน ได้แก่ วิ่งฟันรัน ระยะทาง 5 กม. ค่าสมัคร 500 บาท การเดินเทิดพระเกียรติ เพื่อสุขภาพ ระยะทาง 35 กม. ค่าสมัคร 300 บาท หรือร่วมสมทบทุนโดยซื้อเสื้อกิจกรรมเดิน-วิ่ง เป็นที่ระลึก ซึ่งสามารถสั่งซื้อได้ทั้งทางระบบออนไลน์ หรือติดต่อโดยตรงได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ รพ.ฯ ได้ทุกวันในเวลาราชการ ตัวละ 300 บาท


โดยในวันที่ 5 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 20.00 น. ผู้สมัครรับเสื้อและเบอร์ ได้ที่อาคารบริการสุขภาพ ริมน้ำ รพ.ฯ และในวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2566 เริ่มวิ่งตั้งแต่เวลา 04.00 น. เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: SRK run for heart 2023. WWW.srkhospital.com เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ อาคารผู้ป่วยนอกฯ โทร.038933971

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323

Related posts