หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ ทรงกรุณาให้ นางสาวแพรพรรญทิพย์ ทิพยวาณิชกร พร้อมคณะเข้าเฝ้าถวายแบรนด์ เดอะแมงโก้

หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ ทรงกรุณาให้ นางสาวแพรพรรญทิพย์ ทิพยวาณิชกร พร้อมคณะเข้าเฝ้าถวายแบรนด์ เดอะแมงโก้

วันนี้ 7 กรกฎาคม 2566หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ ทรงกรุณาให้ นางสาวแพรพรรญทิพย์ ทิพยวาณิชกร พร้อมคณะโดยมี Adrian Borg-Cardona K.M. สาธารณะรัฐมอลตา,นายสุรศักดิ์ สาโท,นางสาวประจงจิต พลายเวช,นางสาวอภิญญา ปราโมช เข้าเฝ้าถวายข้าวเหนียวมะม่วง ข้าวเหนียวทุเรียน แบรนด์ เดอะแมงโก้ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกไปจำหน่ายในประเทศจีน ยุโรป และดูไบ ด้วยเจตนารมณ์ที่ต้องการส่งเสริมเกษตรกรไทย ร่วมอนุรักษ์รักษาพันธุ์ข้าวเหนียวเขี้ยวงู และพันธุ์มะม่วงทองดำที่กำลังจะสูญหายให้คงอยู่คู่กับประเทศไทยอย่างยั่งยืน การนี้ นางสาวอภิญญา ปราโมช นายกสมาคมการค้าไทยจีนและเศรษฐกิจเอเชีย ได้นำคณะซึ่งประกอบด้วย

นาย เอเดรียน โบรกคาร์โดน่า อัศวิน แห่งประเทศมอลต้า นางสาวประจงจิต พลายเวช รองประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคม นายสุรศักดิ์ สาโท และนางสาวแพรพรรญทิพย์ ทิพยวาณิชกร กรรมการสมาคม พัฒนา ต่อยอด ผลิตภัณฑ์เมนูอาหารหวานของไทย ข้าวเหนียวมะม่วงและข้าวเหนียวทุเรียน ซึ่งนางสาวแพรพรรญทิพย์ ได้นำข้าวเหนียวมะม่วงสูตรชาววังไปพัฒนาต่อยอดด้วยนวัตกรรมสมัยใหม่ นำถวายแด่หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ เสวยเพื่อรับคำติชม ณ บ้านนกกระจาบ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ซึ่งเมื่อท่านได้เสวยแล้ว ตรัสชมว่า”อร่อยมาก ๆ สมกับเป็นอาหารชาววัง ที่ส่งออกสู่ตลาดโลก” ยังความปลื้มปิติแก่คณะเป็นอย่างยิ่ง

 

Related posts