เพชรบูรณ์ นพค.16 มอบทุนการศึกษามูลนิธิสงเคราะห์เด็กและเยาวชนในท้องที่กันดาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ (มสยช.) ประจำปี 2566

เพชรบูรณ์ นพค.16 มอบทุนการศึกษามูลนิธิสงเคราะห์เด็กและเยาวชนในท้องที่กันดาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ (มสยช.) ประจำปี 2566

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ณ ห้องเทิดพระเกียรติ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16 ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ นาวาอากาศเอก ยุทธศาสตร์ ธรรมเดชศักดิ์ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิสงเคราะห์เด็กและเยาวชนในท้องที่กันดาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ (มสยช.) ประจำปี 2566 ให้กับบุตรของข้าราชการในสังกัด จำนวน 3 ทุน และเด็กนักเรียนในท้องที่กันดาร จำนวน 14 ทุน

โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ทุนประเภท 1 จำนวน 7 ทุน (ทุนต่อเนื่อง ระดับมัธยมศึกษา 1-3 ) และ ทุนประเภท 2 จำนวน 7 ทุน (ทุนต่อเนื่อง ระดับมัธยมศึกษา 4-6 ) ซึ่งปีนี้ เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากสถานศึกษาต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมจำนวน 17 ทุน เข้ารับมอบทุนฯ พร้อมให้โอวาทแก่ผู้รับทุนการศึกษา ให้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการศึกษาเล่าเรียน เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตต่อไป

ทั้งนี้ ปัจจุบัน มี พลเอก อนุสรรค์ คุ้มอักษร ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นประธานมูลนิธิ (มสยช.)

 

ราเมธ บงแก้ว/มนสิชา คล้ายแก้ว

Related posts