ลำปาง-จิตอาสา มทบ.32 ตามรอยพระบาท นำเยาวชนวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เข้าศึกษาข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ของชาติ ณ มิวเซียมลำปาง

ลำปาง-จิตอาสา มทบ.32 ตามรอยพระบาท นำเยาวชนวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เข้าศึกษาข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ของชาติ ณ มิวเซียมลำปาง

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 พลตรี พรชัย นพรัตน์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 มอบหมายให้ พันเอก บรรจง คะวงศ์ดอน รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 32 ร่วมกับวิทยากรจิตอาสา 904 และคณะครู และนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง จำนวน 50 คน เข้าเยี่ยมชมมิวเซียมลำปาง เพื่อศีกษาเรียนรู้แหล่งข้อมูลเชิงประวัติของชาติ

โดย มิวเซียมลำปาง เดิมเป็นที่ตั้งของศาลากลางจังหวัดลำปาง ซี่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจ วางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคาร เมื่อ 20 เมษายน 2507 และเสด็จมาประกอบพิธีเปิดอาคารอย่างเป็นทางการ เมื่อ 28 มกราคม 2509 เพื่อให้เยาวชนได้เพิ่มพูนความรู้ การศึกษาเรียนรู้แหล่งข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ และตระหนักรู้ถึงพระราชกรณียกิจ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ครั้งเสด็จปฎิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดลำปาง ณ มิวเซียมลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ภาวินันท์ บุตรหล้า รายงาน

Related posts