นราธิวาส-นายอำเภอสุไหงปาดีเป็นประธานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่อในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2566

นราธิวาส-นายอำเภอสุไหงปาดีเป็นประธานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่อในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2566

วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ.วัดประดิษบุปผา ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส นายพงศ์เพชร มากเกื้อ นายอำเภอสุไหงปาดี ผอ.ศปก.อ.สุไหงปาดี เป็นประธานในพิธีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2566 ภายใต้โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อส่งเสริมให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมกันทำความดี ถวายพระกุศลแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

นำหลักธรรมคำสอนทางศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิต สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันของชาติ และเสริมสร้างความรักสามัคคีของประชาชนในชาติให้มั่นคง โดยมี นายอุทิศ อินทร์แก้ว นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ นายเพียร มะโนภักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี นายภานุพงศ์ เสนานิคม ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลสุไหงปาดี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ ร่วมในพิธีฯ

ภาพ/ข่าว มาหามะ ดือเลาะ นราธิวาส ทีมข่าว ปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts