ประธานกรรมการเครือซีพี ร่วมเป็นสักขีพยาน ในพิธีลงนามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินนักลงทุนรายแรกโครงการนิคมอุตสาหกรรมซีพีจีซี

ประธานกรรมการเครือซีพี ร่วมเป็นสักขีพยาน ในพิธีลงนามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินนักลงทุนรายแรกโครงการนิคมอุตสาหกรรมซีพีจีซี

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2566 คุณสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมด้วยคณะผู้แทนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ร่วมเป็นสักขีพยาน ในพิธีลงนามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินนักลงทุนรายแรกโครงการนิคมอุตสาหกรรมซีพีจีซี (CPGC Industrial Estate) จังหวัดระยอง ระหว่าง บริษัท ซีจี คอร์เปอเรชั่น จำกัด โดย Mr. Yang Fan ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซีจี คอร์เปอเรชั่น จำกัด พร้อมด้วย คุณวรวิทย์ เจนธนากุล กรรมการ บริษัท ซีจี คอร์เปอเรชั่น จำกัด และ กับ บริษัท เอสติวัล (ไทยแลนด์) จำกัด

โดย Mr. Yuan Huashou กรรมการบริษัท เอสติวัล (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้ลงนาม โดยมี คุณวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) คุณซ่อนกลิ่น พลอยมี รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) และ คุณศรัณยา อัสสมงคล ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ 7 ธนาคารกรุงไทย ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องคามิเลีย บอลรูม โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพ

ทั้งนี้ บริษัท ซีจี คอร์เปอเรชั่น จำกัด ได้ก่อตั้งโครงการนิคมอุตสาหกรรมซีพีจีซี(CPGC Industrial Estate) เพื่อบริหารพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมในอำเภอนิคมพัฒนา และอำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง บนเนื้อที่ 3,068 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายที่จะใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและนวัตกรรมในด้าน อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ศูนย์กลางอุตสาหกรรมทางการแพทย์ อุตสาหกรรมดิจิทัล และอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ซึ่งถือเป็นทำเลทอง เนื่องจากใกล้ท่าเรือมาบตาพุด ท่าเรือแหลมฉบัง และท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา จึงเหมาะที่ผู้ประกอบการจากทั่วโลกจะมาลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมซีพีจีซี

สำหรับการซื้อขายที่ดินที่เกิดขึ้นจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนที่จะมาลงทุนเพิ่มเติมในพื้นที่โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายตามแผนพัฒนาพื้นที่พิเศษภาคตะวันออก ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570)

Related posts