สระบุรี/คณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการฯ เขตตรวจราชการที่ 1 ลงพื้นที่จังหวัดสระบุรีติดตามผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับงบประมาณ (งบกลาง)

สระบุรี/คณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการฯ เขตตรวจราชการที่ 1 ลงพื้นที่จังหวัดสระบุรีติดตามผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับงบประมาณ (งบกลาง)
https://youtu.be/5ZJ1ZsNCt_0
วันนี้ ( 19 มิ.ย.2566) เวลา 09.00 น. พลเอก สุชาติ ผ่องพุฒิ หัวหน้าคณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เขตตรวจราชการที่ 1 พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่จังหวัดสระบุรี เพื่อหารือข้อราชการกับ นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ณ ห้องปฏิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี และร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง/นายอำเภอ นำโดย นายพลวรรธน์ เทียนชัยมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  เพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ พ.ศ.2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ที่ห้องประชุมพระพุทธบาท ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี
                จากนั้น คณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการฯ และคณะ ลงพื้นที่ติดตามผลการ ดำเนินโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2566 งบกลางฯ ในพื้นที่อำเภอพระพุทธบาท ได้แก่ โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง (บ้านดอยหินปูน) หมู่ที่ 12 , 13ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี งบประมาณ 488,000 บาท หน่วยดำเนินการ ที่ทำการปกครองอำเภอพระพุทธบาท (คก. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 )
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 31 ตอนควบคุม 0100 ตอนทางเข้าพระพุทธบาท สระบุรี ระหว่าง กม.+370- กม. 1+975 ตำบลขุนโขลนอำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี งบประมาณ 3,663,000 บาท หน่วยดำเนินการ แขวงทางหลวงสระบุรี (คก. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) และ โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนประซาบำรุง หมู่ที่ 6ตำบลพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี งบประมาณ 481,000 บาทหน่วยดำเนินการ ที่ทำการปกครองอำเภอพระพุทธบาท (คก. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
/ดำรงค์ ชื่นจินดา รายงาน

Related posts