ไออาร์พีซี ส่งมอบ “โครงการปรับปรุงระบบน้ำประปาหมู่บ้าน”ให้ชุมชน ม.7 บ้านชากลาว ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง โดย โรงงานผลิตก๊าซโพรพีลีน (PRP) ภายใต้โครงการ CSR-DIW

ไออาร์พีซี ส่งมอบ “โครงการปรับปรุงระบบน้ำประปาหมู่บ้าน”ให้ชุมชน ม.7 บ้านชากลาว ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง โดย โรงงานผลิตก๊าซโพรพีลีน (PRP) ภายใต้โครงการ CSR-DIW

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โดย โรงงานผลิตก๊าซโพรพีลีน (PRP) ภายใต้โครงการ CSR-DIW มีนายอนุสรณ์ ทองสุข ผู้จัดการผู้จัดการอาวุโส โพรพิลีน,บิวตะไดอีนและอะเซทิลีนแบล็คและพนักงาน ร่วมส่งมอบ“โครงการปรับปรุงระบบน้ำประปาหมู่บ้าน” ให้กับชุมชน ม.7 บ้านชากลาว ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง โดยมี นางอนงค์พร ปราณนัทธี ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มผู้นำชุมชน และชาวชุมชนบ้านชากลาว ร่วมรับมอบโครงการฯ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา

กิจกรรมครั้งนี้ มีการปรับปรุงบ่อพักน้ำกรองสำหรับจ่ายน้ำไปยังหมู่บ้านและจัดทำหลังคาคลุมบ่อขนาด 16 ตารางเมตร เพื่อป้องกันใบไม้และสิ่งปนเปื้อนร่วงใส่ ทำให้ชาวชุมชนบ้านชากลาว มีน้ำที่สะอาดได้มาตรฐานและเพียงพอในการใช้อุปโภคบริโภค ช่วยลดความเสี่ยงด้านผลกระทบต่อสุขภาพที่มาจากสิ่งปนเปื้อนในน้ำได้


ไออาร์พีซี แสดงให้เห็นถึงความมุ่นมั่นในการเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมในการพัฒนาอุตสาหกรรมควบคู่กับการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนตลอดไป

Related posts