สระบุรี – “นายกติ๋ง” อบต.ห้วยขมิ้น ประชาคมจัดทำแผนพัฒนาโครงการท้องถิ่น 5 ปี

สระบุรี – “นายกติ๋ง” อบต.ห้วยขมิ้น ประชาคมจัดทำแผนพัฒนาโครงการท้องถิ่น 5 ปี


วันที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี โดยนางสาวชนัลญา สุรารักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น นายนิรัน มหาวัตร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น นายจุมพฏ ปลื้มสำราญ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น นางสาววิไลลักษณ์ พาพิมพ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น

พร้อมนายสุชิน เกตุแจ่ม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้นและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น ผู้นำชุมชนพร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 บ้านห้วยขมิ้น เพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้านและเสนอโครงการเข้าสู่ที่ประชุมประชาคมท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข้ ประจำปี 2566
*************


กฤษฎา สมมาตร
รายงานข่าว

Related posts