สระบุรี – อำเภอหนองแคจัดกิจกรรมจิตอาสาวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

สระบุรี – อำเภอหนองแคจัดกิจกรรมจิตอาสาวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี


วันที่ 3 มิถุนายน 2566 ที่วัดห้วยทองหลาง ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566


โดยมี นายทศพล สินยบุตร นายอำเภอหนองแค เป็นประธานพิธี พร้อมด้วยนางสาวชนัลญา สุรารักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น พร้อมคณะผู้บริหาร อบต.ห้วยขมิ้น ข้าราชการพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้นและส่วนราชการของอำเภอหนองแค องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่ในพื้นที่ดำเนินการกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกันพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ปลูกต้นไม้ ปล่อยพันธุ์ปลา เพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
***********


กฤษฎา สมมาตร
รายงานข่าว

Related posts