กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง มอบทุนการศึกษาเด็กนักเรียน 6 ชุมชน รวม 6 ล้านบาท มุ่งแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง มอบทุนการศึกษาเด็กนักเรียน 6 ชุมชน รวม 6 ล้านบาท มุ่งแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

เมื่อวันที่ 3 มิ.ย.ที่อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง นายอนันต์ นาคนิยม รอง ผวจ.ระยอง เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน นักศึกษาบุตรหลานของประชาชนในพื้นที่ ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จำนวน 6 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนวัดชากลูกหญ้า ชุมชนชากลูกหญ้า ชุมชนหนองหวายโสม ชุมชนซอยคีรี ชุมชนตลาดห้วยโป่ง ชุมชนห้วยโป่งใน 1 รวม 1,756 ทุน เป็นจำนวนเงิน 6,646,000 บาท ซึ่งเป็นของสำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง กองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน และสำนักงานคณกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

ตามโครงการให้ทุนการศึกษารายปีกับเยาวชนในเขตพื้นที่ประกาศของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีนายทิวา โชคเกษม ผู้ช่วยผู้จัดการสำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง และ น.ส.นภาพัฒน์ อู่เจริญ ประธานชุมชนวัดชากลูกหญ้า ร่วมเป็นสักขีพยาน และนายกิตติพงค์ อุตตมะเวทิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง ได้นำครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษา มาดำเนินการเบิกจ่ายทุนการศึกษาดังกล่าวให้ผู้ปกครองเด็กนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาดังกล่าว


นายทิวา โชคเกษม ผู้ช่วยผู้จัดการสำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง กล่าวว่า โครงการให้ทุนการศึกษารายปีกับเยาวชนในเขตพื้นที่ฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการของไฟฟ้า โดยสอดคล้องตามความต้องการของประชาชนตามแผนยุทธศาสตร์ของกองทุนฯ ระดับพื้นที่ ด้านการศึกษาและด้านสังคม เพื่อเป็นแรงผลักดัน ขวัญ กำลังใจในการเรียนของเด็ก เยาวชน ที่เกิดความรัก ความศรัทธาในชุมชน และเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน รวมทั้งเกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดี ความสามัคคี และการมีส่วนร่วม รวมทั้งความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและชุมชนอีกด้วย.

 

Related posts