กาฬสินธุ์ชาวหนองสอเอาบุญใหญ่บุญบั้งไฟขอฝนเติมน้ำเข้าเขื่อนลำปาว

ชาวตำบลหนองสอ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ พื้นที่ใกล้เขื่อนลำปาว ร่วมกันจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ เอาบุญใหญ่ในรอบ 3 ปี สืบสานประเพณีขอฝนกับพญาแถน สิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งฝน เติมน้ำเข้าเขื่อนลำปาว เพื่อการประกอบอาชีพทำนา เลี้ยงกุ้งก้ามกราม และเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ ขณะที่ปริมาณน้ำในเขื่อนลำปาวมีอยู่เพียง 770 ล้านลูกบาศก์เมตรจากความจุอ่าง 1,980 ล้านลูกบาศก์เมตร


ที่สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนหนองวิทยาคาร เทศบาลตำบลหนองสอ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นายวิรัช พิมพ์พะนิตย์ ว่าที่ ส.ส.กาฬสินธุ์ เขต 1 พรรคเพื่อไทย เป็นประธานจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี 2566 โดยมีนายจตุรพล อุ่นสถิตย์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองสอ พร้อมด้วยส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองสอ ผู้นำชุมชน ผู้บริหารสถานศึกษา ประชาชน และเยาวชน ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ตามฮีต 12 คอง 14


โดยขบวนแห่ยาวเหยียดทั้ง 7 ขบวน สีสันอยู่ที่การจัดริ้วขบวนแห่บั้งไฟอย่างยิ่งใหญ่อลังการ แสดงตำนานผาแดง-นางไอ่ มีการเซิ้งบั้งไฟ การแสดงวิถีชีวิตชุมชน รำบวงสรวงพญาแถน และร่วมฟ้อนรำ บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน
นายวิรัช พิมพ์พะนิตย์ ว่าที่ ส.ส.กาฬสินธุ์ เขต 1 พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า การจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ เป็นหนึ่งในโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมอีสาน ที่นอกจากจะสืบสานประเพณีขอฝนกับพญาแถน สิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งฝนตามความเชื่อ เพื่อดลบันดาลให้ฝนตกลงมาตามฤดูกาลแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ ประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่ และเผยแผ่สิ่งดีๆในชุมชนให้เป็นที่รู้โดยทั่วไป นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความสามัคคีในท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนได้เป็นอย่างดีอีกด้วย


นายวิรัช กล่าวอีกว่า สำหรับพื้นที่ตำบลหนองสอ อยู่ใกล้เขื่อนลำปาว เขื่อนดินขนาดใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน ที่กักเก็บน้ำเพื่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา เลี้ยงกุ้งก้ามกราม และเพื่อการอุปโภคบริโภค ในการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟของชาวตำบลหนองสอครั้งนี้ ซึ่งว่างเว้นการจัดงานไป 3 ปี เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ในการจัดงานบุญบั้งไฟครั้งนี้จึงพบว่ามีการจัดงานเอาบุญยิ่งใหญ่อลังการ สมการรอคอย ทุกคนต่างทุ่มเทแรงกาย แรงใจร่วมกันจัดงานอย่างเต็มที่ สังเกตจากการจัดริ้วขบวนแห่ การแต่งกายของนางรำ การแต่งกายด้วยชุดแฟนตาซี มีกิจกรรมการละเล่นในขบวนแห่ทั้ง 7 ขบวน สร้างสีสันและความสนุกสนานฮาเฮในขบวนเซิ้งบั้งไฟ เช่น การรำบูชาพญาแถน และร่วมฟ้อนรำอย่างรื่นเริง


ทั้งนี้ เพื่อบวงสรวง บอกกล่าวพญาแถน ดลบันดาลให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล เพื่อที่จะได้มีน้ำเติมเข้าเขื่อนลำปาวเป็นปริมาณที่มากๆ สำหรับใช้หล่อเลี้ยงพืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ และเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ โดยปริมาณน้ำปัจจุบันอยู่ที่ 770 ล้านลูกบาศก์เมตร จากความจุอ่าง 1,980 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็น 39 เปอร์เซ็นต์

 

Related posts