นราธิวาส-จัดกิจกรรมกีฬาสร้างคน คนรักม้าท้าความเร็ว ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 2

นราธิวาส-จัดกิจกรรมกีฬาสร้างคน คนรักม้าท้าความเร็ว ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 2

ผู้ใหญ่บ้าน จับมือร่วมชาวบ้าน จัดกิจกรรมแข่งม้าประเภทความเร็ว ครั้งที่ 2 ณ สนามกีฬาบ้านทำเนียบ หมู่ 6 ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส การขี่ม้ากลายมาเป็นหนึ่งในกีฬาสำคัญที่สามารถสร้างให้ทั้งคนและม้า มีความแข็งแกร่งทั้งทางด้านร่างกายกับทางด้านจิตใจ ไม่แพ้กัน โดยเฉพาะการทำให้คนและม้า ยอมรับซึ่งกันและกัน เพราะม้าแต่ละตัว จะยอมให้มีผู้ขี่ประจำเพียงแค่ไม่กี่คนเท่านั้น ที่สำคัญคือ ผู้ที่จะเป็นนักกีฬาขี่ม้า จำเป็นจะต้องมีร่างกายที่แข็งแรงและมีน้ำหนักที่พอดี เพื่อไม่ให้ม้า ต้องรับน้ำหนักมากจนเกินไป และการควบคุมม้าต้องใช้กำลังมากพอสมควร นอกจากคนที่จะขี่ม้าจะต้องมีร่างกายที่พร้อมแล้ว ม้าก็สำคัญ คนที่จะขี่ม้า ต้องรู้ด้วยว่า ม้าพร้อมหรือเปล่า การดูแลเอาใจใส่ และต้องเรียนรู้ถึง อิริยาบถ นิสัย การแสดงออกของม้า ก็ต้องเข้าถึงจิตใจของม้า

รวมถึงการสร้างความคุ้นเคยอีกด้วย เมื่อคนพร้อม ม้าพร้อม การเสี่ยงต่อการตกม้าที่อาจทำให้ได้รับบาดเจ็บหนัก ก็จะ..ไม่เกิดขึ้น
นอกจากนี้การขี่ม้ายังเป็นกีฬาที่ไม่ค่อยได้รับความนิยมในกลุ่มเด็กๆ วัยรุ่น เพราะสมัยนี้ ทั้งเด็กและวัยรุ่น มักจะสนใจ และอยู่กับโทรศัพท์มือถือเป็นส่วนใหญ่ หรือเรียกว่าติดมือถือเลยก็ได้ และบางคนมักมั่วสุมอยู่กับยาเสพติด หรือใช้เวลาที่ทำอะไรที่ไม่ให้เกิดประโยชน์ ทางด้านผู้ใหญ่บ้านจับมือกันกับชาวบ้าน ได้ปรึกษาหารือกัน ตั้งแต่ปีที่แล้ว จับกลุ่มหาทางแก้ไข แก้ปัญหา ร่วมมือกัน จึงมีไอเดียว่าในเมื่อชาวบ้านที่บ้านทำเนียบ หลายบ้านที่เลี้ยงม้ากัน จึงได้มีจัดการแข่งขันแข่งม้าประลองความเร็ว ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ในหมู่บ้านกันและเปิดรับต่างจังหวัดตั้งแต่ปีที่แล้วครั้งที่ 1 แต่ปีนี้ ครั้งที่ 2 ผู้ที่มาสมัคร การแข่งขัน จะรับสมัครทั่วประเทศ

แต่ในครั้งนี้ เป็นปีที่2 ได้รับการตอบรับและมีผู้สมัครมาร่วมแข่งขัน จำนวน 5 จังหวัด ( นราธิวาส – ปัตตานี – ยะลา – สงขลา – สตูล ) และประเทศเพื่อนบ้านคือ ประเทศมาเลเซีย รวม 150 คน/ม้า ซึ่งได้รับความสนใจกว่าปีที่แล้วมาก จนทำให้กีฬาขี่ม้าในปัจจุบันที่ไม่ค่อยได้พบเห็น กลับกลายเป็นกีฬาที่ให้ความนิยมมากขึ้น และคาดว่า การแข่งขันปีหน้า จะต้องได้รับความสนใจจากภาคอื่นๆของประเทศไทยยิ่งขึ้น
ทางด้านผู้ใหญ่บ้าน บ้านทำเนียบ และชาวบ้านรู้สึกดีใจ และจะหันมารณรงค์การขี่ม้ากันให้มากขึ้น ประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาอากาศเป็นพิษและ ยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับสัตว์ร่วมโลกอีกด้วย 1.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้ม้าเป็นพาหนะในการใช้ชีวิตประจำวันในช่วงน้ำมันราคาแพง 2.เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 3.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญของแข่งขันกีฬาขี่ม้า 4. เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายที่มีประโยชน์ เนื่องจากมีการเผาผลาญแคลอรี่จำนวนมากขณะขี้ม้า.


สำหรับรางวัลชนะเลิศ 2,000 บาท รอง 1,500 – 1,000- 500
การจัดแข่งม้าประเภทความเร็ว ครั้งที่ 2 แบ่งเป็น 4 รุ่น ดังนี้
รุ่นที่ 1 ความสูงของม้า ไม่เกิน 120 เซนติเมตร
รุ่นที่ 2 ความสูงของม้า ไม่เกิน 128 เซนติเมตร
รุ่นที่ 3 ความสูงของม้า ไม่เกิน 138 เซนติเมตร
รุ่นที่ 4 ความสูงของม้า ไม่เกิน 139 เซนติเมตร

นายสุรเดช แซะมามุ ประธานชมรมคนรักม้านราธิวาส สำหรับการแข่งขันม้า ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ ให้เด็ก เยาวชนในพื้นที่มีความสามัคคี และก็ได้แสดงพลัง ความกตัญญูกับพ่อแม่เพื่อที่จะห่างไกลจากยาเสพติด ได้ความคิดเห็นว่า เป็นการเหมาะสมที่จะจัดการแข่งขันม้าซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่2 ที่ทีมงานของเราได้จัด ที่นราธิวาส วัตถุประสงค์ ให้มีความสามัคคี มีการรู้แพ้รู้ชนะ รู้อภัย..

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

Related posts