จันทบุรี-คณะสถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตยเดินทางศึกษาข้อมูล ข้อราชการที่จังหวัดจันทบุรีแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็น กระชับสัมพันธไมตรี

จันทบุรี-คณะสถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตยเดินทางศึกษาข้อมูล ข้อราชการที่จังหวัดจันทบุรีแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็น กระชับสัมพันธไมตรี

วันนี้ (24 พ.ค. 66) ที่ห้องรับรองชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับศาสตราจารย์ ดร.อรรถกฤต ปัจฉิมนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย นำคณะศูนย์ประชาธิปไตยและพลเมือง ศูนย์ศึกษาเพี่อการพัฒนาท้องถิ่น ศูนย์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้เกี่ยวข้องร่วมหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็น ข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมประชาธิปไตย สิทธิเสรีภาพของพลเมือง และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านสังคม เศรษฐกิจ กระชับสัมพันธไมตรี

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก

Related posts