ปทุมธานี สปสช.แจกถุงยางฟรีรับเปิดเทอม พร้อมติดตั้งตู้เลิฟปังอำนวยความสะดวกให้วัยรุ่นรักสนุก

ปทุมธานี สปสช.แจกถุงยางฟรีรับเปิดเทอม พร้อมติดตั้งตู้เลิฟปังอำนวยความสะดวกให้วัยรุ่นรักสนุก

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.00 น. ที่ชุมชนแฟลตปลาทอง รังสิต ต.บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี สำนักงานหลักแห่งชาติ (สปสช.) เขต 4 สระบุรีร่วมกับหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระ อ.เมือง จ.ปทุมธานี ได้ติดตั้งและเปิดใช้บริการ ตู้กดถุงยางอัตโนมัติฟรี “ตู้เลิฟปิ้ง รักปลอดภัย” ภายในชุมชนแฟลตปลาทอง รังสิต จ.ปทุมธานี และ จัดกิจกรรมสื่อสารเชิงรุกสร้างความรู้การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ในกลุ่มนักศึกษาอาชีวะ 500 คนเข้าร่วมอบรม ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี อ.เมือง จ.ปทุมธานี


โดยมี นายสาธิต ทิมขำ ผู้อำนวยการเขต สปสช.เขต 4 สระบุรี , ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี , นางนัทธมนวรรณ ยิ่งเจริญสุข รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี , นายประสิทธิ์ เหล่าเกษมสุขวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ , น.ส.อรกัลยา พิชชาออน หัวหน้าหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระ และตัวแทนจากเทศบาลตำบลบางพูน และผู้จัดการนิติบุคคลรังสิตซิตี้ ร่วมเปิดบริการการใช้งาน กดถุงยางอัตโนมัติฟรี “ตู้เลิฟปิ้ง รักปลอดภัย” ภายในชุมชนแฟลตปลาทอง รังสิต จ.ปทุมธานี ขั้นตอนการขอรับถุงยางอนามัยทำได้ง่ายๆ ดังนี้

1. เสียบบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อตรวจสอบสิทธิ 2. อ่านเงื่อนไข >> กด ”ยอมรับ” (ต้องกดยอมรับ จึงจะไปต่อ) 3. เลือกขนาดไซด์ของถุงยาง >> ไซด์ 49 / 52 / 54 / 56 (ต้องเลือกจึงจะไปต่อ) 4. ตู้จะ pop up QR code ของ สปสช. ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ถุงยาง >> กด “ตกลง” หลังจาก scan เสร็จ 5. รับถุงยาง กรณีติดขัดปัญหา เกี่ยวกับการใช้งานตู้แจกถุงยางอัตโนมัติ เช่น กรอกข้อมูลสำเร็จแต่ถุงยางไม่ตกลงมา เป็นต้น สามารถแจ้งปัญหาการใช้งานได้ดังนี้ @Line @vendingplus โทรศัพท์หมายเลข 02-0090-500


นายสาธิต ทิมขำ ผู้อำนวยการเขต สปสช.เขต 4 สระบุรี กล่าวว่า ปัจจุบันการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตามสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติครอบคลุมขอบเขตบริการตั้งแต่การคัดกรองความเสี่ยง การส่งเสริมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การให้คำปรึกษาให้ความรู้ รวมถึงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน โดยเฉพาะในกลุ่มวัยเจริญพันธ์ ได้แก่ การป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ การคุมกำเนิด การให้คำปรึกษาแนะนำการป้องกันเอซไอวี หลังสัมผัส ซึ่งการให้ความรู้ในกลุ่มนักศึกษาโดยเฉพาะอาชีวะ จึงเป็นกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการใช้สิทธิบัตรทอง และที่สำคัญ สปสช. ได้เพิ่มนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค โดยร่วมกับบริษัทสบาย จัดให้มีบริการแจกถุงยางอนามัยสำหรับกลุ่มวัยเจริญพันธุ์สิทธิบัตรทอง

ซึ่งสามารถรับได้ฟรี 10 ชิ้นต่อคนต่อสัปดาห์ที่ตู้แจกถุงยางอัตโนมัติ “ตู้เลิฟปัง รักปลอดภัย” โดยตั้งอยู่ภายในชุมชนแฟลตปลาทอง รังสิต พร้อมนี้ได้จัดกิจกรรมบูทนิทรรศการให้ความรู้เรื่องสิทธิบัตรทองโดยเจ้าหน้าที่จากสายด่วน สปสช. 1330 ลงพื้นที่ตรวจสอบสิทธิ ให้ปรึกษาการใช้สิทธิและการเปลี่ยนหน่วยบริการ พร้อมทั้งแจกสื่อคู่มือสิทธิบัตรทองและกิจกรรมถามตอบอีกมากมาย ปัจจุบัน สปสช.ได้ติดตั้งตู้กดถุงยางอัตโนมัติฟรี “ตู้เลิฟปิ้ง รักปลอดภัย” 9 แห่ง ประกอบด้วย 1. ท่าเรือแหลมบาลีฮาย จ.ชลบุรี 2. โรงพยาบาลเมืองพัทยา จ.ชลบุรี 3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 4. ตลาดต้นสัก อ.เมือง จ.นนทบุรี 5. ห้างสุขอนันต์ ปาร์ค สระบุรี 6. มหาวิทยาลัยรังสิต ตึกเภสัชศาสตร์ และ 7. ห้างเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา , 8.มหาวิทยาลัยวลัยอลงกรณ์ และ 9.หมู่บ้านรังสิตซิตี้ (แพลตปลาทอง) อ.เมือง จ.ปทุมธานี

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

Related posts