พิษณุโลก ผู้บังคับการกองบิน ๔๖ นำ “ทหารใหม่” ทอ.๖๖/๑ ออกกำลังกาย และแนะนำสถานที่ ภายในกองบิน ๔๖

พิษณุโลก ผู้บังคับการกองบิน ๔๖ นำ “ทหารใหม่” ทอ.๖๖/๑ ออกกำลังกาย และแนะนำสถานที่ ภายในกองบิน ๔๖


นาวาอากาศเอก สิระ บุญญะพาศ ผู้บังคับการกองบิน ๔๖ พร้อมด้วย นาวาอากาศโท อาทิตย์ นวะมะวัฒน์ ผู้บังคับกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๔๖ นำทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๖ ผลัดที่ ๑ ออกกำลังกาย เดิน วิ่ง และกายบริหาร เพื่อเกระชับความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชา กับทหารกองประจำการให้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น อีกทั้งแนะนำสถานที่สำคัญ ภายในกองบิน ๔๖ ให้รับทราบอีกด้วย


นอกจากนี้ ผู้บังคับการกองบิน ๔๖ ได้พบปะพูดคุย สอบถามความเป็นอยู่ พร้อมให้คำแนะนำ และเทคนิคการสร้างร่างกายให้แข็งแรงอย่างถูกวิธี เพื่อให้ทหารใหม่มีสุขภาพที่แข็งแรง มีสภาพจิตใจที่เข็มแข็ง สามารถทำหน้าที่เป็นรั้วของชาติ ได้อย่างเต็มความภาคภูมิใจ ณ กองบิน ๔๖ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖

 

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts