ลำปาง-กอ.รมน.ลำปางร่วมบูรณาการตรวจคัดกรอง ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบบริการ และการค้ามนุษย์

ลำปาง-กอ.รมน.ลำปางร่วมบูรณาการตรวจคัดกรอง ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบบริการ และการค้ามนุษย์

เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 66 เวลา 0900 น. พ.อ.วิชาญ ศรีภัทรางกูร รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง(ท.) มอบหมายให้ จ.ส.อ.บุญเลิศ ชมโพธิ์ จนท.กลุ่มงานประสานความมั่นคงฯ ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่ประกอบด้วย จัดหางานจังหวัดลำปาง, แรงงานจังหวัดลำปาง, ประกันสังคมจังหวัดลำปาง, ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง., ตรวจคนเข้าเมืองลำปาง และฝ่ายปกครองจังหวัดลำปาง ร่วมบูรณาการแผนการตรวจคัดกรอง เพื่อแสวงหาข้อบ่งชี้สำหรับที่มีเหตุอันควรสงสัย

ได้ว่าอาจจะเป็นผู้เสียหายจากการแสวงหาประโยชน์ด้านแรงงาน หรือการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ประเภทกิจการจำหน่ายดิน (โรงอิฐ) และกิจการการค้าส่ง ค้าปลีก แผงลอย ในพื้นที่ อ.ห้างฉัตร จำนวน 3 แห่ง พบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา 32 คน

ผลตรวจ ไม่พบการยึดเอกสารประจำตัวของแรงงานต่างด้าว ไม่พบ การค้ามนุษย์ด้านแรงงานการบังคับใช้แรงงาน หรือบริการและการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายแต่อย่างใด

 

ภาวินันท์ บุตรหล้า รายงาน

Related posts