“เชียงราย”ฉก.ทัพเจ้าตาก ตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย”

“เชียงราย”ฉก.ทัพเจ้าตาก ตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย”

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคมที่ผ่านมา 2566 พันเอก ณฑี ทิมเสน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตาก เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง เดินทางตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง,

โรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนา และ โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นโรงเรียนที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงทราบปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการขาดแคลนสารอาหารของเด็กนักเรียน และมีพระราชประสงค์ในการแก้ไขปัญหา โดยใช้โครงการทหารพันธุ์ดีฯ เข้าไปส่งเสริมในด้านการปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ เพื่อพัฒนาในเรื่องอาหาร รวมถึงความเป็นอยู่

ของนักเรียนให้ดีขึ้น จากการตรวจเยี่ยมได้รับทราบว่าทางโรงเรียนได้ดำเนินการตามโครงการฯ เป็นอย่างดี แต่ก็ยังมีปัญหาบางประการ ซึ่งหน่วยได้หารือร่วมกับโรงเรียนวางแผนในการแก้ไขปัญหา เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป

 

สันติ วงศ์สุนันท์/ผู้สื่อข่าวเชียงราย

Related posts