สระบุรี/จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกร

สระบุรี/จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกร

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 11:00 น นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 3 โดยมี นางสาวอ้อยทิพย์ ปานสอาด นายอำเภอวังม่วง

และนายปรีชา สายแสง เกษตรจังหวัดสระบุรี กล่าวรายงานวัถุประสงค์ และได้รับเกียรติจาก พลตรี อภิชัย วิไลเนตร ผบ. มทบ 18 พันเอกเพิ่มศักดิ์ ขุนโขลน รอง กอ. รมน. จังหวัดสระบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย
ณ ที่ทำการกลุ่มอ้อยโรงงาน หมู่ที่ 7 ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

/ดำรงค์ ชื่นจินดา รายงาน

Related posts