ฉะเชิงเทรา-บรรยากาศเลือกตั้งล่วงหน้าแปดริ้วคึกคักแห่ใช้สิทธิต่อแถวยาว

บรรยากาศเลือกตั้งล่วงหน้าฉะเชิงเทราเป็นไปด้วยความคึกคัก มีประชาชนมาใช้สิทธิตามหน่วยเลือกตั้งที่ได้ลงทะเบียนไว้ล่วงหน้ากันจำนวนมาก บางรายมารอตั้งแต่เช้า ก่อนที่จะมีการเปิดหีบเลือกตั้งให้ลงคะแนนเสียง ในเวลา 8.00 น.

วันนี้ 7 พ.ย. เวลา 8.00 น. ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา นายธนกฤต นาคจารุพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา และ พล.ต.ต นเรวิช สุคนธวิท ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้เดินตรวจสอบและอำนวยความสะดวกประชาชน ที่เดินทางมาเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตในวันนี้ โดยประเมินว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ จะมีประชาชนชาวจังหวัดฉะเชิงเทรา ตื่นตัวและออกมาใช้สิทธิ์ไม่น้อยกว่าการเลือกตั้งรอบที่ผ่านมา ซึ่งรอบนี้คาดว่าจะมีประชาชนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง เกิน 80%

สำหรับจังหวัดฉะเชิงเทรามีสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้า จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ เขตเลือกตั้งที่ 1 จำนวน 2 แห่งได้แก่สถานที่เลือกตั้งกลางในเขต ณ หอประชุมอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา สถานที่เลือกตั้งกลางนอกเขต ณ ศาลาจตุรมุข และบริเวณสนามโดยรอบหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา เขตเลือกตั้งที่ 2 บริเวณโดมโรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา เขตเลือกตั้งที่ 3 ณ ที่ว่าการอำเภอสนามชัยเขต เขตเลือกตั้งที่ 4 จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ สถานที่เลือกตั้งกลางในเขต ณ เทศบาลตำบลท่าสะอ้าน สถานที่เลือกตั้งกลางนอกเขต ณ ที่ว่าการอำเภอบางปะกง และหน่วยเลือกตั้งพิเศษ ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง อีก 1 แห่ง โดยมีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า รวมทั้งสิ้น 30,850 คน ในจำนวนนี้เป็นผู้พิการที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าไว้ ณ หน่วยเลือกตั้งพิเศษฯ จำนวน 120 คน

โดยทางเขตเลือกตั้งได้จัดเจ้าหน้าจำนวนหลายร้อยนาย รวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจ คอยอำนวยความสะดวกในการเลือกตั้ง พร้อมกันนี้ยังมีการตรวจสอบ หากพบผู้พิการ หรือคนชราที่ไม่มีบุคคลมาดูแล ก็จะมี รด.จิตอาสาคอยช่วยบริการแนะนำขั้นตอนต่างๆ ให้ผู้เดินทางมาขอใช้สิทธิ์ลงคะแนน ซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย.

Related posts