“กกต.ขอนแก่น” เตรียมพร้อมเลือกตั้งส.ส.ล่วงหน้า

“กกต.ขอนแก่น” เตรียมพร้อมเลือกตั้งส.ส.ล่วงหน้า

จังหวัดขอนแก่น ประชุมร่วม กกต.ขอนแก่นเตรียมความพร้อมในการดูแลรักษาความสงบและความมั่นคงในสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้า 7.พ.ค.นี้ ทุกแห่ง
วันที่ 6 พ.ค. 2566 ที่ห้องแก่นภูมิ2 ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานการประชุมความพร้อมการเลือกตั้ง ส.ส.ล่วงหน้าของจังหวัดขอนแก่น เป็นการประชุมในของหน่วยดูแลความสงบเรียบร้อย ทั้งส่วนกลางและจังหวัดในการเลือกตั้งล่วงหน้า


ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่าจังหวัดขอนแก่นมีความพร้อมในการเลือกตั้งครั้งนี้ทั้ง การเตรียมสถานที่เลือกตั้งและวันนี้มีการประชุมเตรียมความพร้อมการรักษาความสงบเรียบร้อยในหน่วยเลือกตั้ง
ด้านนายวัชระ สีสาร ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น (ผอ.กกต.ขอนแก่น)เปิดเผยว่า สำนักงานการเลือกตั้งจังหวัดขอนแก่น ได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับการเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต ในวันที่ 7 พ.ค. 2566

โดยทางสำนักงาน กกต.ขอนแก่นเตรียมสถานที่ไว้คือ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE ) และการเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตสามารถไปใช้สิทธิได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือสถานที่ที่ทางราชการเตรียมพร้อมไว้
สำหรับสถานที่ลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งและในเขตเลือกตั้ง จังหวัดขอนแก่นเขตเลือกตั้ง 1)ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น(ไคซ์),เขตเลือกตั้งที่ 2) หอประชุมโรงเรียนขามแก่นนคร,เขตเลือกตั้งที่ 3.หอประชุมอำเภอกระนวน,เขตเลือกตั้งที่ 4. หอประชุม 100ปี อำเภอน้ำพอง,


เขตเลือกตั้งที่ 5.หอประชุมอำเภอภูเวียง,เขตเลือกตั้งที่ 6.หอประชุมอำเภอชุมแพ,เขตเลือกตั้งที่ 7.หอประชุมอำเภอหนองเรือ,เขตเลือกตั้งที่ 8.หอประชุมอำเภอมัญจาคีรี,
เขตเลือกตั้งที่ 9.หอประชุมอำเภอพล,เขตเลือกตั้งที่ 10.หอประชุมอำเภอหนองสองห้อง,เขตเลือกตั้งที่ 11.หอประชุมอำเภอบ้านไผ่
สำหรับประชาชนที่ได้แจ้งความจำนง ขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งในเขตและนอกเขตสามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าได้ ณ สถานที่ที่กำหนด ตั้งแต่เวลา 08.00-17:00 น.โดยทั่วกัน.

Related posts