เชียงใหม่-โรงเรียนดาราวิทยาลัย ร่วมพิธีฉลองครบรอบ 69 ปี มหาวิทยาลัยมอควอน เมืองแทจอน ประเทศเกาหลีใต้

เชียงใหม่-โรงเรียนดาราวิทยาลัย ร่วมพิธีฉลองครบรอบ 69 ปี มหาวิทยาลัยมอควอน เมืองแทจอน ประเทศเกาหลีใต้

มหาวิทยาลัยมอควอน เมืองแทจอน ประเทศเกาหลีใต้ จัดพิธีฉลองครบรอบ 69 ปี มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 300 คน รวมทั้งประธาน Yoo Young-Wan , อธิการบดี Lee Hee-Hak, ผู้อำนวยการ Kang Pan-Joong, ประธานสมาคมศิษย์เก่า Jo Yong-Yong และ ผู้อำนวยการดร.ชวนพิศ เลี้ยงประไพพันธ์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ประเทศไทย

ประธาน Yoo Young-wan กล่าวในคำเทศนาว่า “การเติบโตของมหาวิทยาลัยคริสเตียนแห่งแรกในภาคกลาง เป็นมหาวิทยาลัยที่เติบโตด้วยคำอธิษฐานของผู้เชื่อ ความรัก การทำงานหนัก ความทุ่มเท และความร่วมมือของนักศึกษา ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า บุคคลากร และคณาจารย์ทุกท่าน”

อธิการบดี Lee Hee-Hak กล่าวสุนทรพจน์เพื่อเป็นอนุสรณ์ว่า “เรามาก้าวไปข้างหน้าด้วยกันเพื่อสร้างมหาวิทยาลัยมอควอนที่ยิ่งใหญ่ขึ้นและสร้างวีรบุรุษที่ยิ่งใหญ่ในยุคของเรา”

ในวันนี้ ศิษย์เก่าได้ส่งมอบทุนเพื่อใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้กับทางมหาวิทยาลัยด้วยเช่นเดียวกัน

พัฒนชัย/เชียงใหม่

Related posts