“ประชาธิปัตย์”ชูนโยบาย”ตัดหนี้ 70,000 ล้าน”ปลดทุกข์เกษตรกรสูงวัยเกษตรกรทุพลภาพ 3 แสนราย

“อลงกรณ์”ยืนยัน ปชป.แก้ปัญหาหนี้เกษตรกรแนวใหม่อย่างยั่งยืนแบบมืออาชีพมีประสบการณ์จริงไม่กระทบฐานะการเงินของธกส.และไม่เป็นภาระงบประมาณแผ่นดิน

นายอลงกรณ์ พลบุตร รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พรรคในฐานะทีมเศรษฐกิจพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงนโยบายแก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกรวันนี้(5พ.ค.)ว่า พรรคประชาธิปัตย์ ประกาศนโยบายแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรอย่างยั่งยืน รวมทั้งนโยบายเติมทุนเติมเงินอัดฉีดก้อนใหม่เพื่อฟื้นฟูและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร

โดยจะตัดหนี้ให้เกษตรกรสูงวัย มีอายุมากเกิน 65 ปี หรือทุพลภาพไม่สามารถประกอบอาชีพได้แล้ว มีอยู่ประมาณ 300,00 ราย มีมูลหนี้ประมาณ 70,000 ล้านบาท จะยกหนี้ให้แก่เกษตรกรผู้สูงอายุ เป็นการตอบแทนคุณความดีที่ผลิตสินค้าให้เป็นอาหารแก่คนไทยมาอย่างยาวนาน หลุดพ้นจากความทุกข์ยากจากการเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวโดยตัดเป็นหนี้สูญ ซึ่งธกส. สำรองหนี้ดังกล่าวครบแล้ว และมีเงินกองทุนอยู่ประมาณ 420,000 ล้านบาท ยืนยันว่า ปชป.แก้ปัญหาหนี้เกษตรกรอย่างยั่งยืนแนวใหม่แบบมืออาชีพมีประสบการณ์จริง

จึงไม่กระทบฐานะทางการเงินของธกส.และไม่กระทบงบประมาณแผ่นดินแต่ประการใดเป็นการบริหารจัดการแนวใหม่ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรและการพัฒนาระบบการเงินของประเทศตามที่นายพิสิฐ ลี้อาธรรม ประธานคณะกรรมการนโยบายและทีมเศรษฐกิจพรรคประชาธิปัตย์ และนายมโนชัย สุดจิตร อดีตผู้บริหาร ธกส.ในฐานะคณะทำงานด้านเศรษฐกิจพรรคประชาธิปัตย์ ร่วมกันแถลงโดยพร้อมทำทันทีถ้าประชาธิปัตย์มีโอกาสเป็นรัฐบาลในการเลือกตั้งครั้งนี้.

Related posts