ชุดปฏิบัติการพิเศษ นาคา 22 แห่งกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 ( กก.ตชด.22)

ชุดปฏิบัติการพิเศษ นาคา 22 แห่งกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 ( กก.ตชด.22)

……..อีกหนึ่งหน่วยปฏิบัติการพิเศษ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ครบเครื่องเรื่องหน่วย S.W.A.T. ปัจจุบันมี พ.ต.อ.รินณวัฒน์ ภูวัฒนติกานต์ นรต.52 เป็นผู้กำกับการ ตชด.22 นั่งแท่นหัวหน้าหน่วย กระชับปรับปรุงกำลังพล ให้พร้อมสนับสนุนภารกิจสำคัญ โดยมี พ.ต.ท.รัชพงศ์ จันทชิด ผบ.ร้อย ตชด.223 เป็นผู้ควบคุมการฝึก นำชุดปฏิบัติการนาคา 22

ฝึกตามแผนปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ ปิดล้อมตรวจค้นยานพาหนะ K-9 ฝึกสุนัขสืบหาวัตถุระเบิด ชุด Eod ชุดเก็บกู้ทำลายวัตถุระเบิด โดยหน่วยปฏิบัติการพิเศษ นาคา 22 มีความพร้อมสูงสุดต่อการสนับสนุนภารกิจขององค์กร เพื่อให้เกิดความสำเร็จ สงบ เรียบร้อย ปลอดภัย ให้เป้าหมายสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี …. ขอบคุณภาพจาก ร.ต.อ.กัมพล ขุนทวี ร.ต.อ.เสน่ห์ ศรีใสคำ และทีมงาน ศกส.กก.ตชด.22

Related posts