กาฬสินธุ์ยังเงียบไร้เรื่องร้องเรียนตั้งเป้าผู้มาใช้สิทธิเลือก ส.ส.ร้อยละ 80

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ตั้งเป้าผู้มาใช้สิทธิร้อยละ 80 ขณะที่ผู้อำนวยการ กกต.ประจำจังหวัดเผย บรรยากาศการหาเสียงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถึงแม้จะมีป้ายหาเสียงถูกฉีกขาด เสียหาย แต่ยังไม่มีผู้สมัครหรือตัวแทนผู้สมัคร ส.ส.ยื่นเรื่องร้องเรียนเข้ามา


วันที่ 29 เมษายน 2566 นายสุรพงษ์ ทิพย์โอสถ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ จ.กาฬสินธุ์ (ผอ.กกต.) กล่าวว่า ในส่วนของการเตรียมการจัดการเลือกตั้ง ส.ส.ทั่วไป ทั้งระบบแบ่งเขตและระบบบัญชีรายชื่อ ที่จะมีขึ้นในวันที่ 14 พ.ค.66 ที่จะถึงนั้น สำนักงาน กกต.จ.กาฬสินธุ์ ร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งอย่างต่อเนื่อง เช่น อบรมคณะกรรมการการเลือกตั้ง อบรมผู้สมัครและผู้สนับสนุนผู้สมัคร ล่าสุดจัดกิจกรรมประชุมกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) ในการเตรียมการเลือกตั้ง ส.ส.

โดยมีกรรมการ ศส.ปชต.จำนวน 135 ศูนย์ ศูนย์ละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 270 คน เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้เพื่อให้ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับกระบวนการ วิธีการเลือกตั้งไปสู่ระดับตำบล หมู่บ้าน และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. และสามารถนำไปเผยแพร่แก่กรรมการ ศส.ปชต.และประชาชนทั่วไปได้อย่างถูกต้อง

นายสุรพงษ์ กล่าวว่า กรรมการ ศส.ปชต.มีในทุกหมู่บ้าน จึงเป็นผู้มีบทบาทในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งที่จะทำให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในทุกพื้นที่ตื่นตัว จึงขอให้นำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่แก่กรรมการ ศส.ปชต.และประชาชนทั่วไป ให้ออกมาใช้สิทธิอย่างถูกต้องและมากที่สุดตามเป้าหมายที่ จ.กาฬสินธุ์ตั้งไว้ ร้อยละ 80 และมีบัตรเสียน้อยที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ทำความเข้าใจเรื่องบัตรเลือกตั้งว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้มีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ บัตรเลือกตั้งสีม่วงเป็นบัตรเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขต และบัตรสีเขียวเป็นบัตรเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ


นายสุรพงษ์กล่าวเพิ่มเติมว่า อย่างไรก็ตาม สำหรับบรรยากาศในการหาเสียงของผู้สมัคร ส.ส.ในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ 18 อำเภอ จำนวน 6 เขต บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถึงแม้อาจจะเห็นมีป้ายหาเสียงของผู้สมัครบางป้ายถูกฉีกขาด เสียหาย ไม่ว่าจะเกิดจากกรณีภัยธรรมชาติหรืออื่นใดก็ตาม จนถึงวันนี้ยังไม่มีผู้สมัครหรือตัวแทนผู้สมัคร ส.ส. ยื่นเรื่องร้องเรียนเข้ามาที่ กกต.กาฬสินธุ์ แม้แต่รายเดียว

Related posts