จ.จันทบุรี จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าที่ปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูรสิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 2566

จ.จันทบุรี จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าที่ปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูรสิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 2566

บ่ายวันนี้ ( 28 เม.ย.66 ) ที่ศาลาราชวิสุทธินายก วัดจันทนาราม ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานนำข้าราชการตุลาการ ศาล อัยการ ทหาร ตำรวจ แม่บ้านมหาดไทย คณะกรรมการเหล่ากาชาด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มพลังมวลชน

และประชาชนในจังหวัดจันทบุรีร่วม กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าที่ปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูรสิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 2566 ตามโครงการรวมใจเทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยพระครูอุดมธรรมคุณ รองเจ้าอาวาสวัดจันทนาราม เจ้าคณะอำเภอขลุง-แหลมสิงห์ ฝ่ายธรรมยุติ นำพระภิกษุสงฆ์ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก

Related posts