สระบุรี/สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี จัดทำบุญในวันแรงงานแห่งชาติ “พลังแรงงาน สืบสานประเพณีไทย ร่วมใจพัฒนา “

สระบุรี/สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี จัดทำบุญในวันแรงงานแห่งชาติ “พลังแรงงาน สืบสานประเพณีไทย ร่วมใจพัฒนา “

 


วันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา09.30น. ณ วัดบ้านบึง ตำบลปากเพียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ได้เกียรติจากนายพลวรรธน์ เทียนชัยมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานในวันแรงงานแห่งชาติ “พลังแรงงาน สืบสานประเพณีไทย ร่วมใจพัฒนา ” โดยมีนางขนิษฐา มัจฉากล่ำ สวัสดีการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรีกล่าวรายงาน มีนางสาวอัมพร เปรมปรี แรงงานจังหวัดสระบุรี
นางสาวจิรานุช พุ่มมะลิ จัดหางานจังหวัดสระบุรี


นายประพันธ์ หนูสันทัด ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระบุรี นางสาวปริศนา มหาวาษ์ ประกันสังคมจังหวัดสระบุรี
นายบุญสม ทาวิจิตร ประธานกลุ่มผู้ใช้แรงงานจังหวัดสระบุรีและจังหวัดใกล้เคียง ให้การต้อนรับ
เนื่องในวันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันแรงงานแห่งชาติเพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชู ผู้ใช้แรงงานให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ ที่ให้เห็นสิทธิอันชอบธรรม ที่ผู้ใช้แรงงานสมควรจะได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างจริงจัง


ทางด้านสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดสระบุรี ก็เป็นหน่วยหนึ่งที่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองแรงงาน การส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ในการจัดวันแรงงานแห่งชาติของจังหวัดสระบุรีได้ทำกิจกรรม ทำบุญเพื่อเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างและลูกจ้างผู้ใช้แรงงานในจังหวัดสระบุรีได้ตระหนักถึงคุณประโยชน์ของผู้ใช้แรงงาน ที่ทำประโยชน์ให้แก่เศรษฐกิจของประเทศ เพื่อให้เกิดความสมานฉันฑ์ ระหว่างองค์กรนายจ้าง และองค์กรลูกจ้าง จึงได้จัดกิจกรรมทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ถวายเครื่องสังฆทาน เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ผู้ใช้แรงงานที่ล่วงลับเสียชีวิตในขณะปฏิบัติงาน จัดซุ้มมุมอาหารและเครื่องดื่มไว้บริการผู้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนากวาดงานธรรม ทำความสะอาดห้องน้ำ และปรับปรุงภูมิทัศน์วัดบ้านบึง ดังกล่าวด้วย

 

/ดำรงค์ ชื่นจินดา รายงาน

Related posts