ปทุมธานี ” นายกมานิตย์” เปิดการประชุมระดับตำบล เพื่อสำรวจความต้องการของประชาชนในพื้นที่ประกาศ

ปทุมธานี ” นายกมานิตย์” เปิดการประชุมระดับตำบล เพื่อสำรวจความต้องการของประชาชนในพื้นที่ประกาศ

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 เทศบาลตำบลเชียงรากใหญ่ ตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
ผู้สื่อข่าวรายงานจากเทศบาลตำบลเชียงรากใหญ นายมานิตย์แก้วพวงนายกเทศมนตรีตำบลเชียงรากใหญ่ เป็นประธานเปิดการประชุมประชาคมและตำบลเพื่อสำรวจความต้องการของประชาชนในพื้นที่ประกาศ โดยมี ปลัดอำเภอสามโคก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน


สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเชียงรากใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบัวหลวง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านพร้าวใน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงรากใหญ่ ครู กศน.ตำบลเชียงรากใหญ่ และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลเชียงรากใหญ่เข้าร่วมประชุม ต่อมาผู้สื่อข่าวได้สอบถามนายมานิตย์ แก้วพวง นายกเทศมนตรีตำบลเชียงรากใหญ่ กล่าวเพิ่มเติมกับผู้สื่อข่าวว่า

เทศบาลตำบลเชียงรากใหญ่ได้รับแจ้งแนวทางการเสนอแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดปทุมธานี 1 เทศบาลตำบลเชียงรากใหญ่จึงได้จัด ประชุมประชาคมระดับตำบลในวันนี้ขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้เสนอโครงการ ชุมชนประจำปีงบประมาณพ.ศ 2567 ตามแนวทางการเสนอแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดปทุมธานี

โดยวันนี้ได้มีพี่น้องประชาชนได้เสนอแนะโครงการทั้งหมด 15 โครงการ รวมเป็นยอดเงิน 2,055,000 บาท และกรอบการจีดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดปทุมธานี 1 ของตำบลเชียงรากใหญ่ ยอด 2,059,422.66 บาท รายการประชุมประชาคมวันนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและรวดเร็ และสุดท้าย
นี้ขอขอบพระคุณผู้ที่เข้ามาร่วม ประชาคมฯในวันนี้ เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพท่านได้กล่าวทิ้งท้ายไว้

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

Related posts