กองทัพเรือให้การต้อนรับคณะมูลนิธิจัดการเพื่อความมั่นคง และผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงชั้นสูง รุ่นที่ 15 ในโอกาสศึกษาดูงานด้านความมั่นคงทางทะเล

กองทัพเรือให้การต้อนรับคณะมูลนิธิจัดการเพื่อความมั่นคง และผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงชั้นสูง รุ่นที่ 15 ในโอกาสศึกษาดูงานด้านความมั่นคงทางทะเล

วันที่ 24 มี.ค.66 พล.ร.อ.สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ ให้การต้อนรับ พล.อ.จรัล กุลละวณิชย์ ประธานมูลนิธิการจัดการเพื่อความมั่นคง พร้อมคณะ และผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงชั้นสูง รุ่นที่ 15 (มส.15) จำนวน 115 คน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานกองทัพเรือเพื่อรับฟังการบรรยายสรุปในหัวข้อภารกิจของกองทัพเรือ การรักษาอธิปไตย และการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ ชั้น 1 กองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่พระราชวังเดิม ในโอกาสนี้คณะได้เยี่ยมชมมูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิมอีกด้วย

#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ
#thetrustednavy

Related posts