เทศบาลตำบลทับมา เติมความรู้ผู้ประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหารในพื้นที่ มุ่งส่งเสริมตระหนักการประกอบอาหารสะอาดปลอดภัย ปราศจากสารปนเปื้อน

เทศบาลตำบลทับมา เติมความรู้ผู้ประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหารในพื้นที่ มุ่งส่งเสริมตระหนักการประกอบอาหารสะอาดปลอดภัย ปราศจากสารปนเปื้อน

เมื่อวันที่ 9 มี.ค.2565 ที่ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลทับมา ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง นายประเสริฐ วงษ์ศรี นายกเทศมนตรีตำบลทับมา เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการบริโภคอาหารสะอาด ปลอดภัย ปราศจากสารปนเปื้อน ประจำปีงบประมาณ 2565 มีผู้ประกอบกิจการของสถานที่จำหน่ายอาหารในพื้นที่ จำนวน 50 คน เข้าร่วมโครงการ โดยมีนายชูชาติ คงทน รองนายกเทศมนตรีตำบลทับมา ผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลทับมา ร่วมเป็นเกียรติ ในงานมีการอบรมหลักสูตรสำหรับผู้ประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหารในการตรวจสอบหาสารปนเปื้อนในอาหาร เป็นต้น

และกิจกรรมตรวจประเมินตลาด สถานที่จำหน่ายอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหาร และโรงอาหารภายในโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหารในพื้นที่ ได้เล็งเห็นตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหารและตลาดได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อการการประกอบอาชีพซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการบริโภคอาหารและน้ำซึ่งส่งผลต่อสุขภาพ และเป็นการยกระดับตลาด สถานที่จำหน่ายอาหารให้ได้มาตรฐานด้านสุขาภิบาลมากยิ่งขึ้นด้วย

วฐิต กลางนอก ข่าว/ภาพ
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts