กองทัพบก – ตั้งศูนย์ประสานงาน สนับสนุน สปสช. รับแจ้งข้อมูลผ่านสายด่วน 1330 ช่วยผู้ติดเชื้อโควิด-19 เข้าถึงระบบการรักษา(คลิปเสียง)

กองทัพบก – ตั้งศูนย์ประสานงาน สนับสนุน สปสช. รับแจ้งข้อมูลผ่านสายด่วน 1330 ช่วยผู้ติดเชื้อโควิด-19 เข้าถึงระบบการรักษา(คลิปเสียง)

ตามที่รัฐบาลโดย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดบริการสายด่วน 1330 รับแจ้งและประสานการดูแลประชาชนในสถานการณ์โควิด ซึ่งมีผู้ใช้บริการดังกล่าวเป็นจำนวนมาก นายกรัฐมนตรี/ผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด มีบัญชาให้ ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) เข้าให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของสายด่วน 1330 โดยในส่วนของกองทัพบกได้รับมอบหมายให้สนับสนุนการบริการดังกล่าวด้วย

ล่าสุด (8 มีนาคม 2565) กองทัพบกได้จัดตั้ง “ศูนย์ประสานงานสายด่วน ศปม.ทบ.” ณ โรงเรียนทหารสื่อสาร กรมการทหารสื่อสาร กทม. เพื่อเป็นศูนย์รับแจ้งข้อมูลจากประชาชนผ่านสายด่วน 1330 จำนวน 80 คู่สาย ปฏิบัติหน้าที่ในเวลาราชการ รองรับการให้บริการกับประชาชนที่โทรแจ้งข้อมูล หรือขอความช่วยเหลือ ให้เข้าถึงระบบการรักษาพยาบาลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ตามที่รัฐบาลบริหารจัดการ ได้แก่ การลงทะเบียนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่, ติดตามการให้บริการ กรณีไม่มีเจ้าหน้าที่หน่วยงานติดต่อเกิน 6 ชั่วโมง, การร้องเรียนร้องทุกข์, รับเรื่องหาเตียง


ซึ่ง ศูนย์ประสานงานสายด่วนฯ ทาง บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด ได้เข้าดำเนินการติดตั้งระบบหมายเลขโทรศัพท์ กรมการทหารสื่อสารติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสาร โดยในแต่ละวันกองทัพบกจัดกำลังพล 90 นาย
ประจำศูนย์ประสานงานสายด่วนฯ สำหรับกระบวนการรับข้อมูลจนถึงการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 จะเป็นไปตามระบบของ สปสช.
“ศูนย์ประสานงานสายด่วน ศปม.ทบ.” เป็นหนึ่งในกระบวนการที่กองทัพบกได้นำศักยภาพของหน่วยทหารและทรัพยากรที่มี เพื่อดูแลประชาชนในสถานการณ์โควิด-19 และเป็นการแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของกองทัพบก ในการต่อสู้กับสงครามเชื้อโรค
ที่เป็นภัยรูปแบบใหม่ที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกัน
****************

กฤษฎา สมมาตร
รายงานจากสระบุรี
Cr.เสธไมค์ มทบ.18

Related posts