ปทุมธานี-วัดสุราษฎร์รังสรรค์สามโคก จัดพิธีเททองหล่อรูปเหมือพระปทุมธีรคุณ(พระอาจารย์ลมูล) อดีตเจ้าอาวาสวัดสุราษฎร์รังสรรค์

ปทุมธานี-วัดสุราษฎร์รังสรรค์สามโคก จัดพิธีเททองหล่อรูปเหมือพระปทุมธีรคุณ(พระอาจารย์ลมูล) อดีตเจ้าอาวาสวัดสุราษฎร์รังสรรค์
*************************

เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๙.๐๙ น. ข่าวรายงานว่าจากวัดราษฎร์รังสรรค์ สามโคก ได้จัดงานประจำปีครบรอบ ๑๙๐ ปีวัดสุราษฎร์รังสรรค์และงานเททองหล่อรูปเหมือนอดีตบูรพาจารย์ พระครูปทุมธีรคุณ)พระอาจารย์ลมูล)อดีตเจ้าอาวาสวัดสุราษฎร์รังสรรค์ มีพระราชสุทธิธรรมาจารย์ (สําอาง ตานทินฺโน) เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี วัดประยูรธรรมาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระราชวรเมธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี(ฝ่ายธรรมยุต)เจ้าอาวาสวัดโบสถ์ สามโคก


พระสมุห์จักรกฤษณ์ สุทธิมโน วัดสุราษฎร์รังสรรค์และศิษย์ยานุศิษย์ พี่น้องประชาชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ทางวัดสุราษฎร์รังสรรค์ ได้งานประจำปีขึ้นระหว่างวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ 2565 และในคืนวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นคืนสุดท้ายในการจัดงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนอดีตบูรพาจารย์ พระครูปทุมธีรคุณหรือชาวบ้านมักเรียกขานว่าพระอาจารย์ลมูล ก่อนพิธีเริ่มได้มีประชาชนศิษย์ยานุศิษย์ทั้งใกล้และไกลได้เดินทางมาที่วัดสุราษฎร์รังสรรค์ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนอดีตบูรพาจารย์

นอกจากนี้ทางวัดสุราษฎร์รังสรรค์ได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 มีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองควายและ อสม.ตำบลคลองควายเข้ามาตรวจคัดกรองพี่น้องประชาชนที่จะเข้ามาร่วมพิธีเททองหล่อรูปเหมือนอดีตบูรพาจารย์อย่างเคร่งครัดตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้


ส่วนบรรยากาศภายในงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนอดีตบูรพาจารย์ในช่วงเวลา ๑๑.๐๐.น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ต่อมาทำพิธีครบรอบ ๒ ปีวันมรณภาพ พระครูปทุมธีรคุณหรือพระอาจารย์ลมูลและเมื่อเวลา ๑๙.๐๙ น.เริ่มมีพิธีเททองรูปหล่อเหมือนอดีตบูรพาจารย์พระครูธีปทุมธีรคุณหรือชาวบ้านเรียกว่าพระอาจารย์ลมูลโดยมีพระนั่งปรกอธิษฐานจิตประกอบไปด้วยพระธรรมรัตนาภรณ์ วัดเขียนเขต(พระอารามหลวง) พระครูสมบูรณ์จริยธรรม(หลวงปู่แม้น )วัดหน้าต่างนอก พระครูเกษม ปญญาคม( พระอาจารย์สำราญ)วัดสง่างาม

พระครูปทุมรัตนาธาร(พระอาจารย์สมพร) วัดจันทาราม พระครูปลัดสราวุธ(พระครูปืน)วัดลาดชะโด และบรรยากาศภายในพิธีเททองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประชาชนให้ความสนใจและสั่งจองบูชารูปเหมือนพระครูขันตยานุนุตหรือพระครูปทุมธีรคุณ พระอาจารย์ลมูลอดีตเจ้าอาวาสวัดสุราษฎร์รังสรรค์กันอย่างคึกคักและ ศิษย์ยานุศิษย์พี่น้องประชาชนสนใจจะบูชารูปเหมือนพระครูปทุมธีรคุณ(พระอาจารย์ลมูล)สามารถติดต่อได้ที่กรรมการวัดสุราษฎร์รังสรรค์หรือเจ้าอาวาสวัดสุราษฎร์รังสรรค์ได้ตลอดเวลา

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

Related posts