สระบุรี – สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรีเลือกตั้งได้”เจริญชัย เฉลียวเกรียงไกร” คนปูนSCG เป็นประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี คนใหม่

สระบุรี – สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรีเลือกตั้งได้”เจริญชัย เฉลียวเกรียงไกร” คนปูนSCG เป็นประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี คนใหม่

 


วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ห้องประชุมสวนริมเขา อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี โดยนายศาณิต เกษสุวรรณ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี นายภานุวัฒน์ คำใสย เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ได้มีการเลือกประธานสภาอุตสาหกรรม คนใหม่ โดยในที่ประชุมมีมติเลือกให้นายเจริญชัย เฉลียวเกรียงไกร ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาอุตสากรรมจังหวัดสระบุรี คนต่อไป
***************


กฤษฎา สมมาตร
รายงานจากสระบุรี

Related posts