นราธิวาส-น้ำท่วมนราแล้ว 13 อำเภอ หลังฝนตกหนัก 3 วัน

นราธิวาส-น้ำท่วมนราแล้ว 13 อำเภอ หลังฝนตกหนัก 3 วัน

รายงานข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกรณีลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ตั้งแต่วันที่ 24 ก.พ.65 ที่ผ่านมา มีฝนตกลงมาอย่างหนักและต่อเนื่องปกคลุมพื้นที่ทั้ง 13 อำเภอ ส่งผลทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมขังพื้นที่ทางการเกษตรและบ้านเรือนของประชาชนที่ปลูกสร้างอยู่ในพื้นที่ราบลุ่ม 195 หมู่บ้าน 2 เทศบาล 56 ตำบลในพื้นที่ทั้ง 13 อำเภอ มีประชาชนได้รับความเดือดร้อน 7,236 ครัวเรือน รวม 23,885 คน ซึ่งจากสภาวะฝนที่ตกลงมาอย่างหลักในครั้งนี้ ทำให้บ้านเรือนของประชาชนที่ปลูกสร้างในบริเวณทางน้ำที่มีกระแสน้ำไหลเชี่ยวกรากได้รับความเสียหายบางส่วน จำนวน 6,891 หลัง

สถานที่ราชการและโรงเรียนถูกน้ำท่วมขัง 4 แห่งและจากการตระเวนตรวจสอบต้นน้ำของแม่น้ำสุไหงโก-ลก ในพื้นที่ อ.แว้ง พบว่า ขณะนี้มีปริมาณน้ำป่าบนเทือกเขาสันกาลาคีรี ในพื้นที่ อ.สุคิริน ได้ไหลระบายลงสู่แม่น้ำสุไหงโก-ลก อย่างรวดเร็ว ทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำสุไหงโก-ลก มีปริมาณน้ำสูงกว่าตลิ่ง 1 เมตร และได้ไหลบ่าเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชน ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา อ.แว้ง เป็นวงกว้างโดยมีปริมาณน้ำท่วมขังสูงโดยเฉลี่ย 50 ถึง 80 ซ.ม. ซึ่งล่าสุด นายรุสดี ปูรียา นายอำเภอแว้งและ พ.อ.ภาคิน เกื้อกูล ผบ.ฉก.ทพ.48 ได้ร่วมกันลงเรือท้องแบน น้ำข้าวกล่องและน้ำดื่ม ตระเวนแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนไว้รับประทาน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้ว

นอกจากนี้ได้ตระเวนตรวจสอบปริมาณของมวลน้ำในพื้นที่ อ.แว้ง ได้ไหลระบายลงมาสมทบจนแม่น้ำสุไหงโก-ลก ล้นตลิ่ง ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากใน 8 ชุมชน ที่ปลูกสร้างอยู่ในพื้นที่ราบลุ่มริมตลิ่งของแม่น้ำสุไหงโก-ลก ประกอบด้วย ชุมชนหัวสะพาน หลังด่าน ท่าโรงเลื่อย ท่าประปา ท่าเจ๊ะกาเซ็ง ท่าชมพู ท่ากอไผ่และท่าบือเร็ง ที่มีประชาชนอาศัยอยู่จำนวนกว่า 100 ครัวเรือน ได้รับความเดือดร้อนจากสภาวะน้ำท่วมขังสูงโดยเฉลี่ย 60 ถึง 100 ซ.ม. จนชาวบ้านบางส่วนต้องอพยพไปอาศัยอยู่ตามบ้านของเครือญาติเป็นการชั่วคราว และบางส่วนได้อาศัยอยู่ที่บ้านพักบริเวณชั้น 2 และยังมีอีกส่วนหนึ่ง จำนวน 27 ครัวเรือน รวม 103 คน ไปอาศัยอยู่เป็นการชั่วคราวที่ศูนย์อพยพโรงเรียนเทศบาล 4 บ้านทราย ซึ่งนางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ได้เตรียมจัดสถานที่ไว้

 

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

Related posts