อลงกรณ์ ลงพื้นที่เตรียมการบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออกแบบครบวงจร

อลงกรณ์ ลงพื้นที่เตรียมการบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออกแบบครบวงจร

 

เมื่อวันที่ 23 ก.พ.65 ห้องประชุม 1 ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่พร้อมคณะฯ ติดตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งการเตรียมการบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออก ฤดูกาลผลิตปี 2565 ที่กำลังจะออกสู่ตลาด รับทราบปัญหา อุปสรรค ความพร้อมมาตรการกระจายผลผลิต ป้องกันปัญหาผลผลิตล้นตลาด ราคาตกต่ำ สร้างความเชื่อมั่นแก่เกษตรกร ผู้ประกอบการส่งออก และผู้บริโภคเป็นการประชุมแบบไฮบริดทั้งในห้องประชุมและผ่านระบบ ZOOM โดยนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ผู้ตรวจราชการฯ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนองค์กรภาคการเกษตร สภาเกษตรกร ผู้แทนผู้ประกอบการส่งออกผลไม้ร่วมต้อนรับและร่วมประชุมฯ

นายอลงกรณ์ กล่าวว่า ภาครัฐได้ส่งเสริมสนับสนุนภาคการเกษตรจนปัจจุบันมีเกษตรกรได้รับใบรับรอง GAP เพิ่มเติมขึ้นมาอีกถึง 1แสน2หมื่นแปลง เพื่อให้การผลิตผลผลิตที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และจะเห็นได้ว่าราคาทุเรียนในปัจจุบันนั้นสูงขึ้น ส่งผลให้พื้นที่ในการปลูกเพิ่มขึ้น ด้วยมาตรการละมาตรฐานรผลิต จึงส่งผลให้ไทยสามารถครองตลาดผลผลไม้ในประเทศจีนได้ถึง 45% นับว่าเป็นความได้เปรียบ เพราะความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนนั่นเอง ไทยสามารถส่งออกผักผลไม้ไปจีนได้มูลค่าการค้า แสนแปดหมื่นล้าน ขณะที่จีนส่งเข้ามายังไทยได้มูลค่าเพียง สี่หมื่นล้าน นับว่าต่างกันหลายเท่าตัว จึงจอให้ประชาชนและเกษตรกรไม่ต้องตื่นตระหนกกับการขนส่งรถไฟไทย-ลาว // ทั้งนี้ในส่วนของการแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น กรณีผลผลิตติดอยู่ที่ด่านก่อนเข้าไปยังประเทศจีน ใช้หลักสร้างความสัมพันธ์ล่วงหน้ากับจีน จนไทยมีด่านเข้าจีนได้ถึง 10 ด่าน จากเดิมที่มีแค่ 2 ด่านเท่านั้น เน้นย้ำไม่ให้ตื่นตระหนก เพราะรัฐบาลได้เร่งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทั้งของ สปป.ลาว เวียดนาม และจีน เพื่อให้ส่งออกผลไม้ไม่ได้รับผลกระทบมาก หากมีช่องทางด่านใดด่านหนึ่งปิดจากโควิด-19


ส่วนเรื่องการสร้างมหานครผลไม้ ต้องเร่งให้เกิดขึ้นให้เร็วที่สุด เพื่อตอบสนองเรื่องการแปรรูป และการสร้างแบรนด์ ลดผลผลิตที่ไม่ได้คุณภาพ ไม่ได้มาตรฐาน และลดการพึ่งพาการส่งออกให้น้อยลง โดยพื้นที่ที่ดูไว้ก็น่าจะเป็นจริงได้ที่สุด คาดว่าหลังจากนี้อีก 2 สัปดาห์ จะเกิดร่างพิมพ์เขียว ให้ครบทุกมิติ เดินหน้ากันต่อไป

ในช่วงบ่าย นายอลงกรณ์ พลบุตร ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางไปตรวจเยี่ยมความคืบหน้าโครงการปรับปรุงสนามบินท่าใหม่ เยี่ยมชมธนาคารปูม้าที่บ้านเขาสำเภาคว่ำ ต.กระแจะ อ.นายายอาม รับทราบปัญหากลุ่มประมงพื้นบ้าน และ องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น และเดินทางตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ศูนย์วิจัยสาหร่าย ที่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เสร็จภารกิจ จังหวัดจันทบุรี

ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts