ทต.ทับมา ติวเข้มเจ้าหน้าที่ พนักงานสถานประกอบการในพื้นที่ ป้องกันการเกิดอัคคีภัยในสถานประกอบการ ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน

ทต.ทับมา ติวเข้มเจ้าหน้าที่ พนักงานสถานประกอบการในพื้นที่ ป้องกันการเกิดอัคคีภัยในสถานประกอบการ ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน

 

เมื่อวันที่ 15 ก.พ.2565 ที่โรงเรียนอนุบาลทับมา ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง นายประเสริฐ วงษ์ศรี นายกเทศมนตรีตำบลทับมา เป็นประธานเปิดโครงการสถานประกอบการปลอดภัยจากอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 มีเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทับมา ส่วนราชการ องค์กรการกุศล และพนักงานในสถานประกอบการในพื้นที่ จำนวน 50 คน เข้าร่วมอบรม ภายในงานมีการลงนาม MOU ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง และสถานประกอบการในพื้นที่ ในการขับเคลื่อนโครงการสถานประกอบการปลอดภัยจากอัคคีภัยอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัยของอัคคีภัย เข้าใจสาเหตุของการเกิดอัคคีภัย และวิธีการป้องกันอัคคีภัยในสถานประกอบการได้อย่างถูกต้อง

มีทักษะและความสามารถในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเข้าทำการระงับเหตุอัคคีภัยในเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุอัคคีภัยในเบื้องต้นได้ ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่จะเกิดขึ้นได้ และมีการบรรยายให้ความรู้เรื่อง กฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัยในสถานประกอบการ ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้และหลักการดับเพลิง การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอัคคีภัย และเทคนิคการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือดับเพลิง และเทคนิคการหยุดการรั่วไหลและการควบคุมไฟที่เกิดจากน้ำมันและแก๊ส
ทั้งนี้การอบรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ และเผยแพร่ให้ผู้อื่น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอัคคีภัยในสถานประกอบการ ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน

วฐิต กลางนอก ข่าว/ภาพ
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts