เชียงใหม่ – อบจ.เชียงใหม่ เปิดงาน”มนต์เสน่ห์สีสัน วัฒนธรรมชาติพันธุ์เชียงใหม่”ประจำปี 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง เครือข่ายวัฒนธรรม ภูมิปัญญา จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมจัด กิจกรรมตามโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาชาติพันธุ์ เพื่อพัฒนางานหัตถกรรมเชียงใหม่ WCC ขึ้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญา งานหัตถกรรมของท้องถิ่น และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ของจังหวัดเชียงใหม่ ณ บริเวณหน้าสวนเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน”มนต์เสน่ห์สีสัน วัฒนธรรมชาติพันธุ์เชียงใหม่” ประจำปี 2565 พร้อมด้วยนางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งร่วมสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตที่ดีงามของกลุ่มชาติพันธุ์ให้คงอยู่จังหวัดเชียงใหม่ มีทรัพยากรทางภูมิปัญญาที่ถูกสั่งสมองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่น ที่เสมือนเครื่องมือในการบ่งบอกว่าพื้นที่แห่งนี้ มีความเจริญรุ่งเรื่องทางศิลปวัฒนธรรมมาแต่ช้านาน ซึ่งสะท้อนรูปแบบการอยู่รวมกันของประชาชนกลุ่มชนชาติพันธุ์หลากหลาย

แยกออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มชาติพันธุ์อาศัยอยู่บนพื้นที่สูง คือ กะเหรี่ยง (ปกาเกอญอ) ม้ง (แม้ว) ลาหู่ (มูเซอ) ลีซู (ลีซอ) อีก้อ (อาข่า) จีนฮ้อ ปะหล่อง (ดาลาอั้ง) ลั๊วะ(ละว้า) เมี่ยน (เย้า) คะฉิ่น และกลุ่มชาติพันธุ์อาศัยอยู่ในพื้นราบ คือ ไทยวน (คนเมือง) ไทใหญ่ (ไตใหญ่) ไทเขิน (ไตเขิน) ไทลื้อ (ไตลื้อ) ไทยอง (ไตยอง) ซึ่งมีประวัติความเป็นมาคู่กับเมืองเชียงใหม่มาช้านาน จึงได้ร่วมจัดงานนี้ขึ้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญา งานหัตถกรรมของท้องถิ่น และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของจังหวัดเชียงใหม่

ซึ่งกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วยการประกวดธิดาดอย การแสดงศิลปวัฒนธรรม การจัดนิทรรศการวิถีวิตชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ของกลุ่มชาติพันธุ์ และการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า งานหัตถกรรม ซึ่งถือเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งในการแสดงถึงความมุ่งมั่นในสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านขององค์การยูเนสโก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติ เที่ยวชมงาน “มนต์เสน่ห์สีสัน วัฒนธรรมชาติพันธุ์เชียงใหม่” เวลา 11:00 – 21:00 น. ระหว่างวันที่ 14-18 กุมภาพันธ์ 2565 ณ บริวณหน้าสวนเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยยังเป็นการจัดงานภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

สำหรับในวันนี้ ได้มีการเปิดตัวของผู้เข้าประกวดสาวงาม “ธิดาดอยเชียงใหม่ ประจำปี 2565” รอบสุดท้าย จำนวน 30 คน ภายใต้คอนเซปต์ เจ้าดวงดอกไม้ เชิดชูคุณค่า ความสง่างามแห่งชาติพุนธุ์ ซึ่งเป็นการประชันความงามของสาวงามจากอำเภอต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ที่จะถึงนี้ จะมีการประกาศผู้ผ่านเข้ารอบสาวงามธิดาดอยเชียงใหม่ในรอบ 15 คนสุดท้าย และจะมีการประกาศผลการตัดสินผู้ชนะการประกวดธิดาดอยเชียงใหม่ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 สำหรับผู้ชนะการประกวดธิดาดอยเชียงใหม่ ปี 2565 จะได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมสายสะพายและโล่รางวัล

 

พัฒนชัย/เชียงใหม่

Related posts