หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ เสด็จเป็นองค์ประธานวางศิลาฤกษ์อาคารเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ

หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ เสด็จเป็นองค์ประธานวางศิลาฤกษ์อาคารเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ

 

เมื่อเวลา 08.09 น. ของวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ถือฤกษ์วันมงคล ซึ่งตรงกับวันอังคาร ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 3 ปีฉลู ตรงกับวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ โดยตรงกับวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ทางโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ จึงได้จัดประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารเรียนหลังใหม่ แบบพิเศษ 6 ชั้น รูปตัว L จำนวน 1 หลัง มีห้องเรียน 50 ห้อง มูลค่างานก่อสร้าง จำนวน 71,696,000 บาท (เจ็ดสิบเอ็ดล้านหกแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

โดยเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 กำหนดแล้วเสร็จในวันที่ 21 มีนาคม 2566 ระยะเวลาก่อสร้าง 540 วัน โดยในวันนี้ทางโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนหลังใหม่ โดยได้รับพระเมตตาจากหม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ พระราชปนัดดา ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ (รัชกาลที่ ๔) ทรงกรุณาเสด็จเป็นองค์ประธานพิธีวางศิลาฤกษ์ ทรงจุดเทียนธูป บูชาพระฤกษ์ ถวายเครื่องบวงสรวง พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณฯ ประกอบพิธีบวงสรวงเทพยดา ณ มณฑลพิธีอาคารอเนกประสงค์รำเพยภิรมย์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ โดยมี นายบรรหาร เอื่ยมสอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ กล่าวถวายรายงาน

จากนั้น หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ องค์ประธานพิธีประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ ณ บริเวณแท่นศิลาฤกษ์ ทรงตอกไม้มงคล 9 ชนิด ตามลำดับ เจ้าพนักงานลั่นฆ้องชัย บรรเลงสังข์ แตร พระสงฆ์จำนวน 10 รูป จากวัดหนามแดง สมุทรปราการ นำโดย พระครูวิทูรกิจจาทร (พระครูจาบ) รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดหนามแดง นำคณะสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา

องค์ประธานพิธี ทรงวางอิฐทอง อิฐเงิน และอิฐนาค ในแท่นวางศิลาฤกษ์ ทรงเทปูนผสมเสร็จ ลงบนอิฐทอง อิฐเงิน อิฐนาค ทรงวางแผ่นนพพรัตน์ ทรงวางแผ่นศิลาฤกษ์ และทรงโปรยข้าวตอกดอกไม้ จากนั้น องค์ประธานพิธี ทรงประเคนภัตตาหาร จตุปัจจัยเครื่องไทยธรรม แด่พระภิกษุสงฆ์ พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ถวายของที่ระลึก แด่องค์ประธานพิธี องค์ประธานพิธีประทานของที่ระลึก ขับร้องเพลงประจำโรงเรียน “บทร้อง อโหกุมาร”

ในการนี้ นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ / นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ / ดร.วิทยา อรุณแสงฉาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาสมุทรปราการ / ดร.วัชรินทร์ โตขาว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ / นายวิศว ศะศิสมิต ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ / นายชัยณรงค์ ชยานุคุณลิขิต นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ / นายศรายุทธ พุทธศรี / นางสาวบุศรา กุลานุสนธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ /นายอัครวัฒน์ อัศวเหม ส.ส. สมุทรปราการ เขต 1 / นาวาเอกอนุศักดิ์ นาคทิม นายกเทศมนตรีตำบลบางเมือง / นายสมหวัง เกษรมโกสินทร์ เลขานุการนายก อบจ.สมุทรปราการ /

นายมานะชัย หัสมาฆะ สมาชิกสภา อบจ.สมุทรปราการ / กำนันณรงค์พล ทองกร กำนันตำบลบางเมืองใหม่ / นายคเณศ กมลพันธ์ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรปราการ / นายพีระวัฒน์ มงคลศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) จังหวัดสมุทรปราการ / นางวรรณภา สุขคง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สมุทรปราการ / รองศาสตราจารย์ ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์ คณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง
ม.สวนดุสิต / ดร.กำพล วันทา ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฎจอมบึง และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียง โดยมี คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ น้อมรับเสด็จ อย่างพร้อมเพรียงกัน

Related posts