ยุทธการฟ้าสางที่ฝั่งโขงแผลงฤทธิ์ ตรวจยึดบ้าล๊อตใหญ่ จากขบวนการค้ายาข้ามชาติทะลักเข้าประเทศ ขนครั้งละ 4 กระสอบ จำนวน 1,638,000 เม็ด

ยุทธการฟ้าสางที่ฝั่งโขงแผลงฤทธิ์ ตรวจยึดบ้าล๊อตใหญ่ จากขบวนการค้ายาข้ามชาติทะลักเข้าประเทศ ขนครั้งละ 4 กระสอบ จำนวน 1,638,000 เม็ด
………………………………………………………….

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.00 น. นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม/ผู้อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครพนม เป็นประธาน แถลงข่าวผลการดำเนินงาน ตามแผนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครพนม “ยุทธการฟ้าสางที่ฝั่งโขง” ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครพนม โดยมีนายชวนินทร์ วงค์สถิตจินกาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ,นายพรต ภูภักดิ์ ปลัดจังหวัดนครพนม พล.ร.ต. สมบัติ จูถนอม ผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง ,พล.ต.ต. ธนชาติ รอดคลองตัน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม ,พ.อ.จักริน จิตคติ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน, พันเอก สุคนธรัตน์ ชาวพงษ์ ผู้บังคับการกองบังคับการควบคุมที่ 1 ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 3 (ผบ.ร.3) กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี, พ.อ. ปราโมทย์ เนียมสำเภา รองผู้บังคับการกองบังคับการควบคุมที่ 1 กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี และหัวหน้าหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ โดยจังหวัดนครพนมได้จัดทำแผนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดขึ้น เพื่อบูรณาการหน่วยงานความมั่นคง ในพื้นที่ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานด้านยาเสพติดของจังหวัดนครพนมภายใต้ “ยุทธการฟ้าสางที่ฝั่งโขง” ประจำปี 2565

ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 กกล.สุรศักดิ์มนตรี โดย ฉก.ทพ.21 ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต ณรงค์ สวนแก้ว ผบ.กกล.สุรศักดิ์มนตรี และ พ.อ. อุทัย นิลเนตร ผบ.ฉก.ทพ.21 จากการบูรณาการด้านการข่าวในพื้นที่ อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวในพื้นที่ว่าจะมีการลักลอบขนยาเสพติดจากฝั่ง สปป.ลาว เข้ามายังประเทศไทยตามแนวชายแดนแม่น้ำโขง จึงได้สั่งการให้กองร้อยทหารพรานที่ 2109 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 21 นำทีมโดย ร.อ.ธนากร นาเหล็ก ผบ.ร้อย.ทพ.2109 ฉก.ทพ.21 จึงจัดกำลังพล ร่วมกับ ชฝด.3 นฝด.2 และ มว.QRF ที่ 2 ร้อย.QRF กกล.สุรศักดิ์มนตรี, ร้อย.ตชด.237, นรข.เขตนครพนม สน.เรือบ้านแพง, ฝ่ายปกครองอำเภอท่าอุเทน และ สภ.ท่าอุเทน ทำการ ลว.เฝ้าตรวจ จุดเสี่ยง/จุดล่อแหลม เพื่อป้องกันสกัดกั้นการลักลอบขนย้ายยาเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย และการกระทำผิดเงื่อนไขตามแนวชายแดน

ครั้นเมื่อเวลา 20.00 น. เจ้าหน้าที่ได้ลาดตระเวนมาถึง บริเวณ ริมแม่น้ำโขง พื้นที่ บ.เหล่าสวนกล้วย ม.4 ต.หนองเทา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ตรวจพบบุคคลชายต้องสงสัยลักษณะท่าทางมีพิรุธ จำนวน 5 คน วิ่งลงไปในแม่น้ำโขง แล้วนั่งเรือกีบติดเครื่องยนต์แล่นออกจากบริเวณดังกล่าวและตัดข้ามไปยังฝั่ง สปป.ลาว อย่างรวดเร็ว เจ้าหน้าที่จึงทำการตรวจสอบบริเวณโดยรอบ พบยาบ้า จำนวน 3 จุด จุดที่ 1 พบเป็นยาบ้า จำนวน 1 กระสอบ และอีก 1 ถุงเล็ก จุดที่ 2 พบยาบ้า จำนวน 1 กระสอบ จุดที่ 3 พบยาบ้า จำนวน 2 กระสอบ เจ้าหน้าที่จึงทำการตรวจยึดยาเสพติดดังกล่าว ของกลางทั้งหมด นำมายัง บก.ร้อย.ทพ.2109 เพื่อตรวจสอบและตรวจนับรายละเอียด จึงได้แจ้งประสานหน่วยงานในพื้นที่ร่วมตรวจยึดของกลางทั้งหมด ส่ง พนักงานสอบสวน สภ.ท่าอุเทน จ.นครพนม เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

และต่อมาในวันเดียวกัน กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี(กกล.ฯ) โดย กองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 2108(ทพ.2108) หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 21 (ฉก.21) กองบังคับการควบคุมที่ 2 (กรมทหารราบที่ 13) ฐานปฏิบัติการบ้านปากห้วยม่วง ต.นาเข อ.บ้านแพง จ.นครพนม สนธิกำลังร่วมกับ หมวด QRF.ที่ 2 กองร้อย QRF. และหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ ทำการลาดตระเวนด้วยรถจักรยาน ยนต์ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อสกัดกั้นและป้องกันการลักลอบกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดน กระทั่งเวลาประมาณ 15.00 น. เจ้าหน้าที่ลาดตระเวนถึงบริเวณถนนทางเข้าหมู่บ้าน บ้านดอนสะฝาง หมู่ 5 ต.โพนทอง อ.บ้านแพง จ.นครพนม พบบุคคลต้องสงสัย ขับขี่รถจักรยาน ยนต์ ยี่ห้อ HONDA SONIC สีดำ – แดง ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน ขับวนไป – มาหลายรอบ เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการเข้าตรวจสอบ แต่บุคคลต้องสงสัยดังกล่าว ได้ขับขี่รถจักร ยานยนต์หลบหนีไปอย่างรวดเร็ว จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบพื้นที่บริเวณโดยรอบ ตรวจพบวัตถุพันด้วยเทปกาวสีดำ จำนวน 1 ก้อน เจ้าหน้าที่จึงทำการตรวจยึดมาเพื่อตรวจสอบโดยละเอียด จากการตรวจสอบ พบเป็น ยาบ้าจำนวน 15 ถุง ตรวจนับได้ 3,011 เม็ด (เม็ดสีแดง 2,980 เม็ด, เม็ดสีเขียว 31 เม็ด) จากนั้น ได้นำของกลางทั้งหมด ส่งมอบให้กับพนักงานสอบสวน สภ.บ้านแพง เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ทั้งนี้ จังหวัดนครพนมได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภายใต้ “ยุทธการฟ้าสางที่ฝั่งโขง” เพื่อเป็นกรอบแนวทางให้กับทุกหน่วยงานทั้งฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร ตลอดจนภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ บูรณาการร่วมกันขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เกิดผลเป็นรูปธรรม อันจะเป็นการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน สนองตอบต่อนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ซึ่งทางจังหวัดฯได้มีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการดังกล่าวครอบคลุมทั้งมิติด้านป้องกัน ปราบปราม บำบัดรักษา และการบริหารจัดการ ซึ่งจากการดำเนินการในห้วงวันที่ 1 ตุลาคม 2564-ปัจจุบัน ด้านปราบปรามได้มีการปิดล้อม ตรวตค้น ยึด จับกุม ทำลายเครือข่ายยาเสพติดทั้งในและนอกพื้นที่ จำนวน 1,350 ครั้ง ผู้ต้องหา 1,333 คน ของกลางยาเสพติด 1.ยาบ้า 3,103,250 เม็ด ไอซ์ 221 กิโลกรัม กัญชาแห้งอัดแท่ง 10,515 แท่ง/กิโลกรัม ยึดทรัพย์แล้ว 11 ราย ฯลฯ.
*****************************************

ภาพ: ฉก.ทพ.21
เดวิท โชคชัย รายงาน 092-5259-777

Related posts