ระยอง-SPRC ร่วมกับกองทัพเรือและจิตอาสาพระราชทาน จัด Big Cleaning Day เร่งฟื้นฟูชายหาดแม่รำพึง

ระยอง-SPRC ร่วมกับกองทัพเรือและจิตอาสาพระราชทาน จัด Big Cleaning Day เร่งฟื้นฟูชายหาดแม่รำพึง

 

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 – บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ SPRC ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพเรือ นำโดยนาวาเอก อนุพงค์ จันทร์พฤกษ์ รอง ผอ.ศรชล.จังหวัดระยองและจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารนำโดยนาย วิสิฏฐ์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพย์สินและพนักงานจิตอาสาจากบริษัท SPRC จำนวน 100 คน ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day โดยได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ นำบุคลากรรวมกว่า 200 คน ร่วมเก็บขยะตามแนวชายหาดแม่รำพึง บริเวณบ้านสบ๊าย สบาย รีสอร์ท ตำบลตะพง เป็นระยะทางกว่า 5 กิโลเมตร เพื่อเร่งฟื้นฟูสภาพแวดล้อมตามแนวชายหาดที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำมันดิบรั่ว


กิจกรรม Big Cleaning Day จัดขึ้นเพื่อเร่งดำเนินการทำความสะอาดชายหาดแม่รำพึงซึ่งเป็นบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์คราบน้ำมันดิบที่รั่วไหลพัดขึ้นฝั่งบริเวณชายหาด โดยการเก็บขยะบริเวณชายหาดที่มีการปนเปื้อนคราบน้ำมันเป็นหนึ่งในวิธีการคืนสภาพชายหาดแม่รำพึงซึ่งเป็นพื้นที่ดำเนินกิจการของผู้ประกอบการร้านอาหารและร้านค้า ตลอดจนเพื่อเตรียมความพร้อมให้ชายหาดแม่รำพึงสามารถกลับมาต้อนรับนักท่องเที่ยวได้โดยเร็วที่สุด


ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบคุณภาพอากาศ น้ำทะเล และทรายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อประเมินความเสียหายและจัดให้มีกิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศที่ได้รับความเสียหายตามจุดต่างๆ ที่จำเป็นต้องเร่งแก้ปัญหาตามลำดับ และจะทำทุกวิถีทางเพื่อลดผลกระทบต่อการประมง ธุรกิจท้องถิ่น และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเลให้ได้มากที่สุด บริษัทฯ ขอขอบคุณความช่วยเหลือจากรัฐบาล ภาคเอกชน และชุมชนระยองที่ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการเร่งฟื้นฟูสภาพชายหาดและสิ่งแวดล้อม

 

ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts