ทหารพรานที่ 2108 ปลูกผักปลอดสารพิษ แบ่งปันให้กับประชาชนผู้ยากไร้,คนแก่ชราฐานะยากจน

ทหารพรานที่ 2108 ปลูกผักปลอดสารพิษ แบ่งปันให้กับประชาชนผู้ยากไร้,คนแก่ชราฐานะยากจน
………………………………………………..

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี โดย กองร้อยทหารพรานที่ 2108 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 21 ได้ดำเนินการปลูกผักปลอดสารพิษไว้บริโภคเอง เพื่อลดค่าใช้จ่าย โดยใช้พื้นที่ว่างภายในฐานปฏิบัติการของหน่วย ให้กำลังพลร่วมกันปลูกผักดูแลสวนเกษตรทฤษฎีใหม่ในห่วงที่ไม่ได้ปฏิบัติภารกิจหลัก โดยมีชาวบ้านบ้าน บ.ปากห้วยม่วง ม.2 ต.นาเข อ.บ้านแพง จ.นครพนม เดินผ่านบริเวณสวนเกษตรที่มีผักปลอดสารพิษที่ผักเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดี น่ารับประทาน จึงอยากได้ไปรับประทานภายในครอบครัว ทางด้าน ร.ต.วันชาติ. เหมือนปืน ผบ.ร้อย.ทพ.2108 ฉก.ทพ.21 จึงให้กำลังพลส่งมอบน้ำใจ “มีแล้วแบ่งปัน” ร่วมกันเก็บผักร่วมกับชาวบ้าน มอบให้กับประชาชนผู้ยากไร้,คนแก่ชราฐานะยากจน ในพื้นที่

เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนเนื่องจากราคาสินค้าเกษตรโดยเฉพาะผักที่มีราคาสูง พร้อมทั้งให้ประชาชนได้รับประทานผักปลอดสารพิษ และเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid -19) ทำให้ประชาชนรวมถึงเด็กๆในพื้นที่ต่างรู้สึกดีใจเป็นอย่างมาก และได้กล่าวขอบคุณที่ทางหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 21 ที่ให้ความช่วยเหลือในยามที่ประชาชนที่เดือดร้อน ได้เห็นการแบ่งปันด้วยรอยยิ้มเกิดขึ้นระหว่างทหารพรานกับพี่น้องประชาชนผู้ยากไร้ คนแก่ชรา สร้างสังคมแห่งการให้และแบ่งปันให้เด็กๆได้เห็น เป็นแบบอย่างต่อไป ในพื้นที่ บ.ปากห้วยม่วง ม.2 ต.นาเข อ.บ้านแพง จ.นครพนม

โดยหน่วยได้ดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid -19) อย่างเคร่งครัด
****************************************


Cr. ร้อย.ทพ.2108 ฉก.ทพ.21
เดวิท โชคชัย รายงาน 092-5259-777

Related posts