สระบุรี – คณะกรรมการบริหารงานกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดสระบุรีพิจารณาเพิ่มจำนวนเงินทุนให้กับเด็กยากจน(มีคลิป)

สระบุรี – คณะกรรมการบริหารงานกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดสระบุรีพิจารณาเพิ่มจำนวนเงินทุนให้กับเด็กยากจน(มีคลิป)

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 นางอังคณา ชิตะติตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดสระบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหว้ดสระบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี เพื่อร่วมกันพิจารณาจัดทำแผนงานการดำเนินงานกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสระบุรี ประจำปี 2565 และกำหนดจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสระบุรี ประจำปี 2565


นายสุริยา บุญเรืองยศสิริ พัฒนาการจังหวัดสระบุรี รายงานสถานะทางการเงินกอวงทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดสระบุรี ขณะนี้มียอดคงเหลือ 3,548,387.69 บาท และเตรียมจัดโครงการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 ในวันที่ 1 เมษายน 2565 โดยเชิญหน่วยงานราชการ บริษัท ห้าง ร้าน ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญช่วยเหลือเด็กยากจนด้อยโอกาส ตั้งเป้าสมทบทุน 350,000 บาท


สำหรับการจัดสรรทุนอุปการะเด็กในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ได้ร่วมกันพิจารณาหลักเกณฑ์ใหม่จากเดิมจัดสรรตามขนาดอำเภอ ทุนละ 1,200 บาท ครั้งนี้ได้พิจารณาตามเกณฑ์ จปถ. และต้องไม่ซ้ำซ้อนกับองค์กรอื่น และเพื่อให้เป็นไปตามสภาพสังคมปัจจุบันที่ประชาชนต้องมีค่าครองชีพที่สูงขึ้น จึงได้พิจารณาเพิ่มเงินทุน จากเดิมทุนละ 1,200 บาท เป็น ทุนละ 3,000 บาท
*************


กฤษฎา สมมาตร
รายงานจากสระบุรี

Related posts