เพชรบูรณ์ – มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย

เพชรบูรณ์ – มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย

 

11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16.30 น. นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทานในมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ไปมอบให้ นายพัชรพล กลมเกลี้ยง ผู้ประสบอัคคีภัย ณ บ้านเลขที่ 100 หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำเฮี้ย อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ปลัดอำเภอหล่มสัก หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสา เข้าร่วม พร้อมมอบเงินและสิ่งของเพื่อเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น


นางบุญญาพร ผิวทอง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำเฮี้ย กล่าวว่า เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 01.00 น. ได้เกิดเหตุอัคคีภัย ณ บ้านเลขที่ 100 หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำเฮี้ย อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นบ้านพักอาศัยของ นายพัชรพล กลมเกลี้ยง ซึ่งอาศัยอยู่เพียงคนเดียว ขณะเกิดเหตุได้เดินทางไปเยี่ยมมารดาที่อำเภอหล่มเก่าและพักค้างคืน จึงไม่มีใครอยู่ในบ้าน ประกอบกับบ้านหลังดังกล่าวอยู่ห่างไกลจากบ้านหลังอื่นจึงไม่มีใครเห็นเหตุการณ์ จนกระทั่งเวลา 06.00 น.

ชาวบ้านมาทำสวนยาใกล้กับบ้านเกิดเหตุ พบว่าไฟไหม้บ้านทั้งหลัง จึงแจ้งเจ้าของบ้าน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบในพื้นที่ สรุปความเสียหายเบื้องต้น ประกอบไปด้วย บ้านพักอาศัยเสียหายทั้งหลัง เป็นเงิน 150,000 บาท และทรัพย์สินภายในบ้านเสียหายทั้งหมด เช่น รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน และเครื่องมือประกอบอาชีพทางการเกษตร เป็นเงิน 209,900 บาท รวมมูลค่าความเสียหายเป็นเงิน 359,900 บาท ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลฝายนาแซง ได้มอบถุงยังชีพ จำนวน 1 ถุง เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น และอยู่ในระหว่างดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ต่อไป


โอกาสนี้ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ได้มอบเงิน ถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค เป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบอัคคีภัยด้วย

 

สนง.ปชส.พช/มนสิชา คล้ายแก้ว

Related posts