ลำปาง – มทบ.32 ร่วมกับอ.เกาะคา ทต.เกาะคา และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ส่งมอบบ้านร่วมใจให้ครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งแม่น้ำวัง

ลำปาง – มทบ.32 ร่วมกับอ.เกาะคา ทต.เกาะคา และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ส่งมอบบ้านร่วมใจให้ครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งแม่น้ำวัง

 

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น พลตรีอโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 เป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านร่วมใจ ให้กับครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งแม่น้ำวัง ณ บ้านแม่ปูน หมู่ที่ 7 ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยมี นายธนารัฐ สายเทพ นายอำเภอเกาะคา นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา พร้อมด้วยวิทยากรจิตอาสา 904 และจิตอาสา 904 หลักสูตรพื้นฐาน ภาค 3 และหน้าส่วนราชการและภาคประชาชนในพื้นที่ ได้ร่วมใจกันส่งมอบบ้านร่วมใจให้กับครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งแม่น้ำวังตามแผนโครงการของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง สำหรับผู้ได้รับผลกระทบมีจำนวน 3 ครอบครัว

แต่เบื้องต้นมี 2 ครอบครัวที่ให้ทางการจัดสรรและทำการปลูกสร้างบ้านให้เนื่องจากไม่มีที่ทำกินที่ใดเลย ได้แก่ นางยุพา พงษ์นิยะกูล บ้านเลขที่ 299/1 หมู่ที่ 7 บ้านแม่ปูน ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง และบ้านของนางวิภารัตน์ วงค์มโน บ้านเลขที่ 299/2 หมู่ที่ 7 บ้านแม่ปูน ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ส่วนอีก 1 ครอบครัวนั้นอำเภอเกาะคาได้บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนจัดตั้งผ้าป่า “ชาวเกาะคาไม่ทอดทิ้งกัน” เพื่อหางบประมาณสมทบการสร้างบ้านร่วมใจในที่ดินทำกินที่มีอยู่ในโอกาสต่อไป ซึ่งทั้ง 3 ครอบครัว ต่างพึงพอใจและปลาบปลื้มใจในการช่วยเหลือเยียวยาเป็นอย่างมาก ขอบคุณทุกหน่วยงานที่ได้ให้การดูแลและสนับสนุนจนได้รับบ้านร่วมใจเพื่ออยู่อาศัยและมีกำลังใจต่อไป อีกทั้งพร้อมให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอื่นๆเพื่อให้ได้มีโอกาสและกำลังใจเช่นเดียวกับครอบครัวของตนที่ได้รับในวันนี้

โอกาสนี้ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ได้มอบประกาศเกียรติคุณให้กับนายอำเภอเกาะคา นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา และภาคส่วนต่างๆที่ช่วยเหลือสร้างบ้านร่วมกับกำลังพลจิตอาสาของมณฑลทหารบกที่ 32 ตั้งแต่เริ่มแรกจนสำเร็จลุล่วงด้วยดีในวันนี้ ขอบคุณทุกส่วนที่ทำให้พี่น้องประชาชน “ทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น” อันจะส่งผลให้มีกำลังใจและก้าวเดินต่อไปอย่างมีความสุขในบ้านหลังใหม่นี้ พร้อมได้มอบถุงยังชีพเพื่อเป็นกำลังใจ และให้ความเชื่อมั่นกับพี่น้องประชาชนว่า กองทัพบก และมณฑลทหารบกที่ 32 พร้อมอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนและจะเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนในทุกโอกาส
#มณฑลทหารบกที่32 #กองทัพบกเพื่อประชาชน #ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส


ภาวินันท์ บุตรหล้า รายงาน

Related posts