สมุทรสงคราม จัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบปีที่ 68

สมุทรสงคราม จัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบปีที่ 68

 


วันนี้(11 ก.พ.65) นายขจร ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้อำนวยการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดฯ เป็นประธานในพิธีชุมนุมกำลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบปีที่ 68 พร้อมด้วยนายกรกฎ วงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ พล.ต.ต.สุเมธ ปุณสีห์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด และพันเอกจิระโรจน์ กองวารี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด นายอนุกูล เรือนแก้ว ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด เข้าร่วมพิธี


โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้อ่านสารของผู้บัญชาการกองร้อยรักษาดินแดน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ได้เวียนมาบรรจบ ครบรอบปีที่ 68 ผมขอส่งความปรารถนาดี และความห่วงใยมายังผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน รวมทั้งขอให้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนทุกท่าน ได้ร่วมกันตั้งจิตอธิษฐานรำลึกถึงวีรกรรมของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ได้อุทิศทั้งกายและใจ เพื่อชาติบ้านเมืองตลอดระยะเวลากว่าหกสิบปี ที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ทรงลงพระปรมาภิไธย ในพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดนให้ไว้ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2497


จากนั้นประธานได้มอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี จำนวน 3 ราย มอบรางวัลเป็นกำลังใจให้สมาชิก อส.ผู้ทำประโยชน์ต่อสังคม จำนวน 2 ราย มอบทุนการศึกษามูลนิธิอาสารักษาดินแดดนในพระบรมราชินูปถัมภ์ จำนวน 1 ราย ได้มอบทุนการศึกษาสมาคมแม่บ้านมหาดไทยและผู้มีจิตศรัทธา แก่บุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จำนวน 53 ทุน ปัจจุบันจังหวัดสมุทรสงคราม มีสมาชิกอส. รวมทั้งสิ้นจำนวน 72 นาย เป็นกำลังพลปฏิบัติหน้าที่

 

Related posts