ระยอง-โครงการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ร่วมสืบสานประเพณี “บุญข้าวหลาม “ ร่วมกับชุมชนพื้นที่มาบตาพุด

ระยอง-โครงการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ร่วมสืบสานประเพณี “บุญข้าวหลาม “ ร่วมกับชุมชนพื้นที่มาบตาพุด

 

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 โดย บริษัท กัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอร์มินอล จำกัด บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล๊อปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และ สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (สทร.) ร่วมสนับสนุนและร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่สืบทอดมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษมาอย่างยาวนาน “ประเพณีบุญข้าวหลาม” ร่วมกับชุมชนต่างๆในพื้นที่เทศบาลเมืองมาบตาพุด มีทั้งผู้นำชุมชน ท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรม เช่น ชุมชนมาบชะลูดชากกลาง ชุมชนหนองแตงเม ชุมชนตากวนอ่าวประดู่ ฯลฯ ด้านฝ่ายโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 มีผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรมได้แก่

นายศุภฤกษ์ โสภณราพงษ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ และ นายสมชาย พงษ์เทพิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กร บริษัทกัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอร์มินอล จำกัด และ คุณปราณิสา สูงเนิน ผู้เชี่ยวชาญด้านมวลชนสัมพันธ์งาน PR CR บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) กิจกรรมครั้งนี้เป็นประเพณีปฏิบัติของชาวมาบตาพุด เมื่อถึงเดือน 3 ของทุกปี ตรงกับวันขึ้น 3 ค่ำ จะจัดกิจกรรมเผาข้าวหลามและทำบุญหมู่บ้านจะนิมนต์พระสงฆ์มาสวดเจริญพระพุทธมนต์ กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านเพื่อเป็นสิริมงคลและเพื่อความรักความสามัคคีของประชาชนในชุมชน และได้ดำเนินการปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นประจำทุกปี


ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

 

Related posts