สระบุรี – อบรมบุคลากรภาครัฐปฏิบัติงานลดและคัดแยกขยะมูลฝอย(มีคลิป)

สระบุรี – อบรมบุคลากรภาครัฐปฏิบัติงานลดและคัดแยกขยะมูลฝอย(มีคลิป)

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=dFodY_So0os[/embedyt]

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ห้องประชุมพระพุทธบาท ศาลากลางจังหวัดสระบุรี นายปริญญา คุ้มสระพรม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี ในฐานะเลขานุการคณะทำงานปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ โครงการประสานความร่วมมือในการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นหนึ่งใน ๕ กิจกรรม ภายใต้โครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจลดภัยสิ่งแวดล้อม”


โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย บุคลากรที่รับผิดชอบกิจกรรมด้านการสดและคัดแยกขยะมูลฝอยของหน่วยงานราชการในพื้นที่ศาลากลางจังหวัด ส่วนราชการส่วนภูมิภาคระดับจังหวัดคระดับอำเภอ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสิ้น ๗๐ คน หลังได้รับการอบรมแล้วนั้น จะสามารถนำเอาแนวทางมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยไปสื่อให้กับบุคลากรในหน่วยงานของตัวเองเพื่อให้จังหวัดสระบุรีมีการดำเนินการจัดการของเสียและขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกรอบแนวทางการดำเนินงานในทิศทางเดียวกับนโยบายที่กำหนดข้างต้น และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดก๊าซเรือนกระจกต่อไป
****************


กฤษฎา สมมาตร
รายงานจากสระบุรี

Related posts