พาณิชย์ปทุมธานี จับมือพาณิชย์กลุ่มภาคกลางปริมณฑล ยกตลาดชุมชนขึ้นห้างกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก“Local Market วิถีชุมชน คนใกล้กรุง”11-13 ก.พ.นี้ ที่ศูนย์การโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ศรีสมาน จังหวัดนนทบุรี

พาณิชย์ปทุมธานี จับมือพาณิชย์กลุ่มภาคกลางปริมณฑล ยกตลาดชุมชนขึ้นห้างกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก“Local Market วิถีชุมชน คนใกล้กรุง”11-13 ก.พ.นี้ ที่ศูนย์การโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ศรีสมาน จังหวัดนนทบุรี

เมื่อวันที่ 6 ก.พ.2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี จับมือพาณิชย์กับภาคกลางปริมณฑล ได้แก่จังหวัดนนทบุรี สมุทรปราการและนครปฐม กำหนดจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชนของกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ภายใต้ โครงการร่วมค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ปี 2565 โดยมีชื่องานว่า “Local Market วิถีชุมชน คนใกล้กรุง” ระหว่างวันที่ 11 – 13 กุมภาพันธ์ 2565 ณ บริเวณชั้น 1 ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ศรีสมาน จังหวัดนนทบุรี ภายในงานมีการคัดสรรสินค้าชุมชนเด่น ออกบูธแสดงและจำหน่ายสินค้า จำนวน 30 คูหา อาทิ สินค้าเกษตรสำคัญ ข้าวหอมปทุมพรีเมี่ยม มาตรฐาน Organic กล้วยหอมทองปทุม มาตรฐาน Global GAP ส้มโอนครชัยศรี เนื้อโคขุนกำแพงแสน ปลาสลิดบางบ่อ เป็นต้น และผลิตภัณฑ์เด่นอื่นๆ อาทิ ของใช้ของตกแต่งบ้านจากแร่ดีบุก เครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด เครื่องประดับลงยาแบบโบราณ รวมไปถึงเครื่องประดับ เสื้อผ้า และอาหารอร่อยจาก 4 จังหวัดด้วย ทั้งยังมีการเชื่อมโยงเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการ ผู้จำหน่าย ผู้ส่งออก กับผู้ผลิตสินค้าชุมชน เกษตรกร รวมไปถึงมีการจัดจุดแสดงสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์อีกด้วย

โดยการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชนของกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลฯ ดังกล่าวจัดขึ้นมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากที่เป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าของประเทศ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่กระทรวงพาณิชย์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันผู้ประกอบการ และเพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ถึงศักยภาพความพร้อมของผู้ผลิต ผู้ประกอบการของกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางมากขึ้น และช่วยให้ผู้ประกอบการ ผู้ผลิตมีโอกาสเข้าถึงช่องทางการตลาด การเชื่อมโยงตลาดทั้งออฟไลน์และออนไลน์ทั้งภายในและต่างประเทศ โดยเน้นการส่งเสริมช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าชุมชน การจัดเจรจาธุรกิจการค้ากับผู้ประกอบการรายใหญ่ ผู้ส่งออก และผู้นำเข้าในต่างประเทศ เพื่อให้เกิดมูลค่าการค้าที่สูงขึ้น ผู้ประกอบการมีความสามารถในการแข่งขันเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้า เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และยั่งยืนต่อไป.

Related posts