ปทุมธานี-จัดพิธีวางพวงมาลา เชิดชูเกียรติทหารกล้า 3 กุมภาพันธ์ วันทหารผ่านศึก

ปทุมธานี-จัดพิธีวางพวงมาลา เชิดชูเกียรติทหารกล้า 3 กุมภาพันธ์ วันทหารผ่านศึก
****************************


เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี จัดพิธีวางพวงมาลา เชิดชูเกียรติทหารกล้า 3 กุมภาพันธ์ วันทหารผ่านศึก โดยมี พันเอกสมศักดิ์ เจริญชีพชัย ที่ปรึกษาสมาคมนักรบนิรนาม333 พร้อมด้วยนางยองใย เกษมศรี ณ อยุธยา ประธานก่อตั้งชมรมทำดีเพื่อแผ่นดิน, ว่าที่ร้อยตรี นิวัติ อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการบริหารชมรมทำดีเพื่อแผ่นดิน และ สมาชิกชมรมทหารพรานค่ายปักธงชัยกรุงเทพมหานคร
สำหรับการจัดกิจกรรมวางพวงมาลา เชิดชูเกียรติทหารกล้า 3 กุมภาพันธ์ วันทหารผ่านศึก

เพื่อประกอบพิธีน้อมรำลึกและคารวะ แด่ดวงวิญญาณนักรบผู้กล้าหาญ ผู้มีพระคุณยิ่งในอดีตทุกท่าน ผู้ซึ่งสมควรได้รับการเชิดชูไว้ให้เป็นที่ประจักษ์ แก่อนุชนรุ่นหลังได้เจริญรอยตาม จากอดีตที่ผ่านมาคนไทยต้องร่วมแรงร่วมใจกันออกต่อสู้กับอริราชศัตรู เพื่อความสงบสุขร่มเย็นบนแผ่นดินผืนนี้ ธำรงไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จนแผ่นดินแห่งนี้ ได้ตกทอดเป็นมรดก แก่อนุชนรุ่นหลัง สืบมาหลายชั่วอายุคน จวบจนปัจจุบัน ก็ด้วยท่านผู้กล้าหาญทั้งหลายเหล่านี้ ยอมพลีร่างสละชีพ พิทักษ์รักษาไว้ให้ลูกหลาน คนไทยทั้งชาติ ต่างตระหนัก และสำนึกในพระ คุณอันใหญ่หลวง ของท่านทั้งหลายมิเสี่อมคลาย

ภาพ/ข่าว วะจะนะชัย วาจาพารวย/รายงาน

Related posts